„Józef Piłsudski i Legiony 1914–1918” – wykład prof. Janusza Odziemkowskiego podczas inauguracji cyklu Akademia Niepodległości w Węgrowie – 24 października 2018

W środę 24 października 2018 r. w Węgrowskim Ośrodku Kultury przy ul. Adama Mickiewicza 41 odbyło się spotkanie z cyklu Akademia Niepodległości, organizowanego przez Instytut Pamięci Narodowej w ramach obchodów 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Rzeczpospolitą Polską. Podczas inauguracji w Węgrowie prof. Janusz Odziemkowski (UKSW) zaprezentował temat „Józef Piłsudski i Legiony 1914–1918”.

Spotkanie zorganizowane zostało przez Oddział Instytutu Pamieci Narodowej w Warszawie i Węgrowski Ośrodek Kultury. Uczestniczyli w nim przedstawiciele obydwu instytucji: dr Dariusz Gałaszewski (naczelnik Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej IPN w Warszawie) i Katarzyna Zabadała (dyrektor Węgrowskiego Ośrodka Kultury).

Słuchacze otrzymali indeksy oraz materiały promocyjne Akademii Niepodległości (teczki, bloczki do notowania, indeksy).

Akademia Niepodległości to obliczony na cztery lata (od grudnia 2017 do połowy 2021) cykl spotkań, w czasie których pracownicy IPN oraz zaproszeni reprezentanci uczelni wyższych bądź lokalnych środowisk przedstawią – w formie popularnych wykładów – zarówno drogę do Niepodległej, poczynając od pierwszej dekady XX stulecia i czas I wojny światowej, poprzez wznoszenie jej państwowego gmachu i wykuwania granic, po syntetyczny bilans międzywojennego dwudziestolecia.

Wykłady w każdym ośrodku mają taki sam przewodni temat, przy czym każdorazowo składający się z dwóch segmentów – wykładowi o charakterze monograficznym towarzyszyć będzie drugi, oparty na wątkach biograficznych.

Samo ujęcie jest indywidualnym wyborem wykładowcy – wszędzie tam, gdzie będzie to możliwe, prelegenci sięgną do wątków lokalnych. Możliwe będzie podejmowanie dyskusji, pogłębianie poszczególnych kwestii, odsyłanie do literatury przedmiotu. Poszczególnym wykładom będzie towarzyszyło konkretne przesłanie, cały cykl został bowiem pomyślany nie tylko jako poszerzenie wiedzy, ale też jako element formowania postaw opartych na patriotyzmie, szacunku dla niepodległościowych tradycji i przywiązaniu do Ojczyzny.

Cykl wykładów został zapoczątkowany 11 grudnia 2017. W uroczystej inauguracji Akademii Niepodległości w Działdowie wziął udział prezes IPN dr Jarosław Szarek, który wygłosi wykład „Polski wiek XIX – wiek powstań”.