Panel dyskusyjny „Blaski i cienie II Rzeczypospolitej”–Szczecin, 8 listopada 2018

Spotkanie odbyło się w ramach cyklu dyskusji #mojaniepodległa, poświęconych tematowi odzyskania przez Polskę niepodległości.

W ramach obchodów Roku Niepodległości szczeciński Oddział Instytutu Pamięci Narodowej przygotował m.in. cykl debat, poświęconych II Rzeczypospolitej. Dotychczas zapraszaliśmy Państwa na spotkania poświęcone zagadnieniom związanym z odzyskaniem niepodległości, ustalaniem granic i wojnie 1920 roku, problemom ustrojowym młodego państwa, jak również polityce zagranicznej. Do naszych dyskusji zaproszenia przyjmowali wybitni specjaliści – znawcy tematyki Drugiej Rzeczypospolitej. Wśród nich byli: prof. dr hab. Andrzej Chojnowski,  prof. dr hab. Janusz Faryś, prof. dr hab. Marek Jabłonowski, prof. dr hab. Marek Kornat, dr hab. prof. UŁ Sławomir Nowinowski, prof. dr hab. Aleksander Smoliński, prof. dr hab. Włodzimierz Suleja, prof. dr hab. Adam Wątor, prof. dr hab. Mariusz Wołos.

W związku z przypadającą 11 listopada 2018 roku 100. Rocznicą Odzyskania Niepodległości, zaprosiliśmy na piątą, a zarazem ostatnią debatę, która była poświęcona sukcesom i porażkom Drugiej Rzeczypospolitej. Choć klęska 1939 r. położyła kres jej istnieniu, chcielibyśmy wskazać nie tylko na słabe, ale również jej mocne strony.

Spotkanie było okazją do oceny dwudziestu lat państwowości polskiej, tego, co się udało, jak scalenie trzech różnych dzielnic czy odbudowa kraju ze zniszczeń wojennych, a co w tak krótkim czasie, a jednocześnie trudnym położeniu geopolitycznym, udać się po prostu nie mogło.

Nasze zaproszenie do dyskusji przyjęli profesorowie: Andrzej Chojnowski i Marek Jabłonowski. W znamienitym gronie gości nie zabrakło również prof. Janusza Farysia.

Panel dyskusyjny „Blaski i cienie II Rzeczypospolitej”  odbył się 8 listopada 2018 r. w Ksiażnicy Pomorskiej w Szczecinie. Spotkanie poprowadził red. Dariusz Baranik.