Otwarcie wystawy „Ojcowie Niepodległości” w ramach „Biało-czerwonego szlaku »Moja Niepodległa«” – Łomża, 30 października 2018

W dniu 30 października 2018 r. o godz. 11:30 w III LO w Łomży (ul. Senatorska 13) odbył się wernisaż wystawy „Ojcowie Niepodległości”. Uroczystości towarzyszyła konferencja edukacyjna z udziałem pracowników Oddziału IPN w Białymstoku. Uczniowie wysłuchali referatów przybliżających im sylwetki twórców niepodległego państwa polskiego:

1. Marszałek Józef Piłsudski – Naczelnik Państwa Polskiego – dr Jarosław Schabieński (Naczelnik Oddziałowego Biura Upamiętnienia Walk i Męczeństwa IPN w Białymstoku)

2. Roman Dmowski - twórca nowoczesnego polskiego nacjonalizmu – dr Paweł Warot (Naczelnik Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej IPN w Białymstoku)

3. Wincenty Witos  – chłopski polityk – Paweł Murawski (OBEN IPN Białystok)

4. Pułkownik Stanisław Nilski–Łapiński, bohater walk o niepodległość – dr Łukasz Lubicz–Łapiński (OBEN IPN Białystok).

Na zakończenie konferencji dyrektor szkoły pani Grażyna Chodnicka podziękowała prelegentom za zaprezentowanie młodzieży postaci i działalności twórców niepodległego państwa polskiego. Podkreśliła też, że wystawa „Ojcowie Niepodległości” i towarzysząca jej konferencja naukowa, wpisują się w szkolne obchody 100. rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości.

Pod tablicą pamiątkową Armii Krajowej znajdującą się na terenie III LO naczelnicy: OBEN IPN dr Paweł Warot oraz OBUWiM IPN dr Jarosław Schabieński złożyli kwiaty.

  • Dyrektor szkoły Grażyna Chodnicka oraz naczelnik OBEN IPN dr Paweł Warot rozpoczynają konferencję
    Dyrektor szkoły Grażyna Chodnicka oraz naczelnik OBEN IPN dr Paweł Warot rozpoczynają konferencję
  • Uczniowie III LO w Łomży podczas spotkania
    Uczniowie III LO w Łomży podczas spotkania
  • Uczniowie III LO w Łomży podczas spotkania
    Uczniowie III LO w Łomży podczas spotkania