Edukacja

Wędrująca Księga polskiej drogi do niepodległości we Włoszech. Zachęcamy do wzięcia udziału w projekcie!

Rada Oświaty Polonijnej we Włoszech
serdecznie zaprasza wszystkie szkoły polonijne we Włoszech
do udziału w projekcie edukacyjnym

 

Podaj dalej... Droga do Niepodległości. Poczet wybitnych postaci

 

Jest to wyjątkowa, pierwsza tego typu inicjatywa, która nie ma charakteru konkursowego, lecz wspólnej zabawy edukacyjnej, polegającej na wspólnym redagowaniu „wędrującej księgi” – „Droga do Niepodległości”. Projekt jest długoterminowy. Rozpoczyna się w listopadzie 2018 r., a zakończy w kwietniu 2019 r.

Każda szkoła, która zgłosi chęć udziału w projekcie, otrzyma w określonym terminie Album,  który należy uzupełnić rysunkami czy zdjęciami dotyczących poszczególnych etapów polskiej drogi do Niepodległości. Jednocześnie, wspólnie z Radą Oświaty Polonijnej we Włoszech, będą redagować i tworzyć szlak „wędrującej księgi”

Szkoły, przekazując sobie dalej Album, nie tylko mają możliwość zapoznać się z pracami swoich równieśników, ale i poznać historię naszej drogi do Niepodległości.

Album  posiada 18 zagadnień – zwanych dalej „przystankami”.

Każdy przystanek zawiera hasło przewodnie, na podstawie którego dana szkoła opracuje krótki opis historyczny, dzieci natomiast wykonają ilustracje nawiązujące do przypisanego tematu. W większości przypadków będą to wybitne postacie, których działania były znaczące w drodze do Niepodległości.

Album utworzą szkoły, które zadeklarowały chęć udziału.

Zgłoszenia są przyjmowane drogą email na adres konkurs.rop@gmail.com do 31 października br.

Album rozpoczyna swoją „wędrówkę” w północnej części Włoch (szkoła w Padwie), potem wędruje na południe i kończy w Neapolu. Organizatorzy, na zakończenie projektu, prześlą kopię ukończonego Albumu do każdej uczestniczącej szkoły.

Głownym celem inicjatywy jest nawiązanie współpracy międzyszkolnej i przede wszystkim nauka poprzez zabawę.

Projekt uzyskał zgodę na korzystanie z identyfikacji wizualnej Programu Wieloletniego „Niepodległa”, patronat Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Rzymie, Konsulatu Generalnego RP w Mediolanie oraz patronat medialny „Naszego Świata”.

Wiecej informacji znajdą Państwo na stronie radaoswiaty.it

https://radaoswiaty-it9.webnode.com/news/wedrujaca-ksiega-podaj-dalej-droga-do-niepodleglosci-poczet-wybitnych-postaci/

  • Okładka Wędrującej Księgi