Edukacja

„Galeria plakatu powstańczego” w 100. rocznicę wybuchu II Powstania Śląskiego

Plakaty do odebrania w Przystanku Historia – Centrum Edukacyjnym IPN w Katowicach im. Henryka Sławika w Katowicach (ul. Św. Jana 10, 3 piętro) po uprzednim umówieniu się telefonicznym.

Od 2018 r. Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach realizuje projekt „Galeria plakatu powstańczego”. Poolega on na druku plakatów przedstawiających sylwetki osób zaangażowanych w działania powstańcze i plebiscytowe i bezpłatnym rozprowadzaniu ich wśród zainteresowanych instytucji i osób. Do chwili obecnej galerię tworzy 16 sylwetek. W 2020 r. bohaterami plakatów są m.in. legendarny „błękitny generał” Józef Haller, ks. Jan Szymała - wybitny działacz społeczny, uczestnik II i III Powstania Śląskiego i pochodzący z Józefowca kpt. Henryk Kalemba – uczestnik II i III Powstania Śląskiego oraz działacz plebiscytowy, a także zaangażowani w Komitecie Plebiscytowym w Katowicach lekarze: dr. Andrzej Mielęcki i dr. Henryk Jarczyk. W przygotowaniu są m.in. sylwetki Henryka Sławika i Janiny Omańkowskiej.

Kontakt: 32 207 07 13, 32 207 07 16.

 • Józef Haller.
  Józef Haller.
 • Henryk Jarczyk.
  Henryk Jarczyk.
 • Henryk Kalemba.
  Henryk Kalemba.
 • Andrzej Mielęcki.
  Andrzej Mielęcki.
 • Janina Omańkowska.
  Janina Omańkowska.
 • Jan Szymała.
  Jan Szymała.