Edukacja

„Od niepodległości do niepodległości” – profesor Jan Żaryn zaprasza

Przystanek Historia - Centrum Edukacyjne IPN im. Janusza Kurtyki organizuje począwszy od września 2017 roku comiesięczne spotkania dla wszystkich zainteresowanych historią najnowszą. 

Cykl dyskusji z udziałem zaproszonych historyków i publicystów poświęcony różnym aspektom odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 r.: trwającej 123 lata walce z zaborcami, koncepcjach i orientacjach politycznych w trakcie I wojny światowej, a także o długim i trudnym procesie kształtowania państwowości i „sklejania” trzech zaborów.

Cykl prowadzi prof. dr hab. Jan Żaryn – historyk, wykładowca UKSW, senator RP.

Do tej pory odbyły się następujące spotkania:

27 września 2017 r. – O fenomenie Polskiego Państwa Podziemnego  rozmawiali prof. Janusz Odziemkowski i dr hab. Waldemar Grabowski.

20 października 2017 r. – O konklawe, podczas którego 16 października 1978 r. wybrano kardynała Karola Wojtyłę na papieża, o pontyfikacie Jana Pawła II i jego znaczeniu dla przełamania żelaznej kurtyny rozmawiali prof. Antoni Dudek i red. Grzegorz Górny.

21 listopada 2017 r. – O gabinecie Jędrzeja Moraczewskiego – pierwszym oficjalnym rządzie niepodległej Polski  –  dyskutowali prof. Krzysztof Kawalec i red. Tomasz Łysiak.

7 grudnia 2017 r. – Inkorporacja czy federacja? Formowanie granic... – dyskutowali dr hab. Tomasz Panfil, red. Maciej Rosalak oraz red. Rafał Ziemkiewicz.

16 stycznia 2018 r. – Fenomen polskiego parlamentaryzmu czy błędy i wypaczenia? – funkcjonowanie Sejmu i Senatu w latach 1919–1926 – rozmawiali dr hab. Paweł Skibiński oraz dr Zbigniew Girzyński.

22 marca 2018 r. – Mniejszości narodowe II RP – problem czy bogactwo? – dyskutowali prof. Wojciech Roszkowski i prof. Grzegorz Motyka.

27 kwietnia 2018 r. – O sukcesach i porażkach II Rzeczypospolitej dyskutowali prof. Antoni Dudek oraz prof. Krzysztof Kawalec.

24 maja 2018 r. – O Kościele w II Rzeczypospolitej dyskutowali dr hab. Paweł Skibiński oraz prof. Jan Żaryn.

26 czerwca 2018 r – O życiu kulturalnym i artystycznym II Rzeczypospolitej dyskutowali prof. Jakub Lewicki i prof. Wojciech Roszkowski.