Edukacja

„Jeden cel wiele dróg – pomysły na odzyskanie niepodległości” – zajęcia dla młodzieży szkolnej w ramach „Przystanku Historia” – Ostrów Mazowiecka, 25 października 2018

W czwartek 25 października 2018 r. w Ostrowi Mazowieckiej w obecnej siedzibie Muzeum Dom Rodziny Pileckich odbyły się zajęcia dla młodzieży szkolnej organizowane w ramach „Przystanku Historia”. Kacper Kempisty z Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej IPN w Warszawie przeprowadził warsztaty pt. „Jeden cel wiele dróg – pomysły na odzyskanie niepodległości”. Zajęcia dotyczyły trzech głównych nurtów niepodległościowych oraz ich najważniejszych przedstawicieli: Romana Dmowskiego (Narodowa Demokracja), Ignacego Daszyńskiego i Józefa Piłsudskiego (Socjaliści) oraz Wincentego Witosa (Ruch Ludowy).

Projekt jest realizowany przez Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Warszawie i Muzeum Dom Rodziny Pileckich.