Edukacja

„Historia polskiej niepodległości” dla nauczycieli –Gorzów Wlkp., 7 listopada 2018

Spotkanie odbywa się w ramach cyklu „O historii w szkole. Spotkania dydaktyczne”.

Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu – serdecznie zapraszamy na warsztaty z cyklu „O historii w szkole. Spotkania dydaktyczne” tym razem dla nauczycieli przedszkolnych i wczesnoszkolnych. Spotkanie pt. „Historia polskiej niepodległości” odbędzie się 7 listopada 2018 r. o godz. 15.00 w Zespole Szkół Ekonomicznych przy ul. 30 Stycznia 29 w Gorzowie Wielkopolskim. Spotkanie przewidziane maksymalnie na 2 godziny zegarowe poprowadzą edukatorzy ze szczecińskiego Oddziału IPN. Spotkanie jest bezpłatne, wszyscy uczestnicy otrzymają materiały pomocne w prowadzeniu zajęć na temat niepodległości oraz zaświadczenia.

 

Ilość miejsc jest ograniczona. Zgłoszenia przyjmuje dr Zofia Fenrych, e-mail: zofia.fenrych@ipn.gov.pl.

Przy zgłoszeniu prosimy o przesłanie następujących informacji: imię i nazwisko, placówka, którą Państwo reprezentują oraz tytuł, miejsce i datę warsztatu.