Przystanek Historia

Otwarcie „Przystanku Historia” w Dyneburgu na Łotwie

W mieście, które wydało na świat wielu bohaterów polskiej historii, Instytut Pamięci Narodowej otworzył kolejny „Przystanek Historia”, który tę historię przybliży. To już dwunasta tego typu placówka IPN poza granicami Polski.

15 października 2019 r. w Polskim Gimnazjum im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Dynebyrgu Instytut Pamięci Narodowej zainaugurował kolejny, dwunasty już za granicą „Przystanek Historia”.

Otwierając spotkanie, prezes IPN dr Jarosław Szarek przedstawił działalność edukacyjną Instytutu skierowaną do Polaków poza granicami kraju. Scharakteryzował idee kultywowania pamięci wśród środowisk polskich i polonijnych rozsianych po całym świecie. Adam Hlebowicz – dyrektor Biura Edukacji Narodowej IPN – nakreślił w swoim wystąpieniu przedsięwzięcie związane z powstającym aktualnie słownikiem inteligencji polskiej na Kresach Wschodnich, zachęcając polskich mieszkańców Dyneburga do włączenia się w realizowany projekt.

Dr hab. Piotr Kardela, dyrektor Oddziału IPN w Białymstoku, który prowadził spotkanie, zaprezentował krótko najnowszą publikację naukową białostockiego oddziału IPN  Antykomunizm Polaków w XX wieku  – pracę zbiorową ukazującą różne oblicza polskiego antykomunizmu w XX wieku. Artykuły zostały przygotowane przez czołowych badaczy problemu wywodzących się z kilkunastu ośrodków akademickich i naukowych w Polsce.

Historyk z OBEN IPN w Białymstoku Waldemar Tyszuk opowiedział o przygotowanej przez siebie wystawie  „Agresja sowiecka 17 września 1939 r. Polska północno-wschodnia”, posiłkując się przy tym dobrze przyjętą przez zgromadzoną młodzież prezentacją multimedialną.

Kolejnym punktem nowego „Przystanku Historia” była prezentacja przygotowanej przez białostocki OBEN IPN teki edukacyjnej „Agresja sowiecka na Polskę i okupacja wschodnich terenów Rzeczypospolitej 1939-1941”, której dokonał dr Paweł P. Warot, naczelnik biura. Na zakończenie Prezes IPN dr Jarosław Szarek oraz dyrektorzy A. Hlebowicz i P. Kardela przekazali uczestnikom spotkania z zrzeszonym w Związku Polaków na Łotwie oraz młodzieży szkolnej i nauczycielom polskim materiały edukacyjne IPN (kalendarze nauczyciela, egzemplarze „Biuletynu IPN”, gry edukacyjne, wpinki historyczne) oraz najnowszy podręcznik historii, wydany przez IPN dla młodzieży polskiej mieszkającej poza krajem.

Spotkanie zakończyło się wspólnym zdjęciem i wypowiedziami dla mediów. Następnie delegacja IPN na zaproszenie prezesa Ryszarda Stankiewicza odwiedziła siedzibę Związku Polaków na Łotwie i złożyła znicze oraz kwiaty w polskich miejscach pamięci w Dyneburgu.

Dyneburg (Daugavpils) – łotewskie miasto nad Dźwiną – od setek lat związane jest z historią Polski. Do dziś Polacy stanowią ok. 16% populacji miasta. To tu na świat przyszedł bohaterski obrońca Wizny Władysław Raginis. To tu urodził się świadek Zbrodni Katyńskiej Stanisław Swianiewicz, autor nieocenionej książki W cieniu Katynia. To tu do dziś jednym z największych bohaterów miasta jest Edward Śmigły-Rydz, który w 1920 roku wyrwał je z rąk bolszewików.

Dlatego w mieście, które wydało na świat wielu także innych bohaterów polskiej historii, Instytut Pamięci Narodowej postanowił otworzyć kolejny „Przystanek Historia”, który tę historię przybliży. To już dzisiąta tego typu placówka IPN poza granicami Polski. Do tej pory „Przystanek Historia” otwarto w Wilnie, Grodnie, we Lwowie, na Zaolziu, w Żytomierzu, w Brukseli, Londynie, Nowym Jorku i Chicago.