Konferencje i wykłady

Konferencja popularnonaukowa „Kształty patriotyzmu a drogi odzyskania niepodległości przez Polskę w XIX- XX wieku” – Poznań, 29 listopada 2018

Na konferencję przybyła licznie młodzież z wielkopolskich szkół

W czwartek 29 listopada 2018 r. w Sala Posiedzeń im. Seweryna Mielżyńskiego Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk odbyła się popularnonaukowa konferencja „Kształty patriotyzmu a drogi odzyskania niepodległości przez Polskę w XIX- XX wieku” zorganizowana przez Oddziałowe Biuro Badań Historycznych IPN w Poznaniu i Poznański Oddział Polskiego Towarzystwa Filozoficznego. W konferencji licznie wzięła udział młodzież z wielkopolskich szkół średnich, która żywo dyskutowała i zadawała prelegentom wnikliwe pytania. Moderatorem obrad był prof. UAM dr hab. Konrad Białecki (OBBH IPN w Poznaniu/ IH UAM).

We wprowadzającym referacie „Patriotyzm – nacjonalizm - szowinizm versus uniwersalizm - kosmopolityzm – ojkofobia. Próba usystematyzowania (beznadziejnie) pomieszanych pojęć” prof. Krzysztof Brzechczyn (Instytut Filozofii UAM/Oddziałowe Biuro Badań Historycznych IPN Poznań) przedstawił główne trudności w poprawnym definiowaniu wspomnianych pojęć oraz zaproponował takie rozumienie występujących w tytule referatów terminów, które umożliwiają ich odróżnienie od siebie.

W referacie „Praca organiczna w koncepcjach wielkopolskich filozofów w XIX wieku” prof. UAM dr hab. Andrzej Wawrzynowicz, (Instytut Filozofii UAM), przybliżył podstawowe założenia pracy organicznej sformułowane w Wielkopolsce przez Karola Marcinkowskiego, Karola Libelta i Augusta Cieszkowskiego. Referent podkreślił, że wielkopolska wersja pozytywizmu została sformułowana wcześniej niż warszawska, gdyż po Powstaniu Listopadowym oraz była dojrzalsza pod względem intelektualnym i programowym. Prof. Jarosław Kłaczkow (Instytut Historii i Archiwistyki UMK) w referacie „Patriotyczne tradycje polskiego protestantyzmu w okresie rozbiorów w syntetyczny sposób scharakteryzował główne wątki rozwoju protestantyzmu w Polsce od czasów reformacji aż do wybuchu II wojny światowej”  bliżej przedstawił patriotyczną działalność trzech luterańskich duchownych: Leopolda Otto, Franciszka Michejdę i Juliusza Bursche.

W drugiej części konferencji prof. UAM dr hab. Marek Figura (Instytut Wschodni UAM) w referacie „Patriotyzm w myśli politycznej Polskiej Partii Socjalistycznej i Józefa Piłsudskiego” zaprezentował ideowe źródła postawy politycznej Piłsudskiego oraz główne dylematy rozwoju niepodległościowego ruchu robotniczego na ziemiach polskich. W wykładzie „Patriotyzm w myśli politycznej Narodowej Demokracji i Romana Dmowskiego” dr hab. Olaf Bergmann (Wielkopolskie Muzeum Niepodległości w Poznaniu/ Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu) przedstawił ewolucję myśli narodowej demokracji oraz znaczenie działalności Romana Dmowskiego dla odzyskania niepodległości przez Polskę. Konferencję zakończyło wystąpienie dr. hab. Marka Rembierza (Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach), który w referacie „Służba na rzecz państwa w refleksji i postawach członków Szkoły Lwowsko-Warszawskiej” przedstawił działalność edukacyjną, obywatelską i wychowawczą Kazimierza Twardowskiego – założyciela Szkoły Lwowsko-Warszawskiej.