Konferencje i wykłady

Konferencja „Wielkopolskie drogi ku niepodległości XIX i XX wieku z perspektywy »Małych Ojczyzn«” – Poznań, 3 grudnia 2019

III Konferencja – Sejmik Muzeów i Regionalistów Wielkopolskich odbyła się 3 grudnia 2019 r. w Sali Posiedzeń Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk przy ul. Mielżyńskiego 27/29 w Poznaniu. Tematem spotkania były „Wielkopolskie drogi ku niepodległości XIX i XX wieku z perspektywy »Małych Ojczyzn«. Rok po obchodach setnej rocznicy powstania wielkopolskiego 1918-1919 roku”.

Konferencja rozpoczęła się po uroczystym złożeniu kwiatów pod tablicą upamiętniającą Polski Sejm Dzielnicowy. Uczestnicy spotkania podzielili się swoimi refleksjami nad kończącymi się obchodami stulecia powstania wielkopolskiego 1918-1919 roku. W każdej części Wielkopolski miały one różny, a często także specyficzny przebieg, dlatego też warto było spojrzeć na te wydarzenia z perspektywy lokalnych „Małych Ojczyzn”. Dzieląc się swoimi refleksjami, prelegenci podjęli próbę ich podsumowania, w tym szczególnie pod kątem ich wpływu na popularyzację powstania i oddziaływanie na wzmocnienie historycznej tożsamości narodowej oraz lokalnej.

Organizatorami konferencji były: Fundacja Zakłady Kórnickie, Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Poznaniu, Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Wielkopolskie Muzeum Niepodległości w Poznaniu, Wielkopolskie Towarzystwo Kulturalne.

Program:

8.30-9.30 – uroczyste złożenie kwiatów pod tablicą upamiętniającą Polski Sejm Dzielnicowy

9.30-9.45 – otwarcie Konferencji przez organizatorów i uroczyste przywitanie gości przez prezesa WTK prof. dr. hab. Jerzego Babiaka

9.45-10.00 – informacja na temat postępu prac nad nowym Muzeum Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 roku

10.00-10.45 – trzy pierwsze prezentacje:

  • Obchody stulecia Polskiego Sejmu Dzielnicowego (prof. UAM dr. hab. Andrzej Gulczyński)
  • Internetowy portal o powstaniu wielkopolskim (dr hab. Rafał Reczek)
  • Wystawa-instalacja objazdowa Wielkopolanie ku Niepodległej i jego peregrynacja po Polsce (prof. WSZiB dr hab. Olaf Bergmann, Stefan Ogorzałek)

10.45-11.15 – Podsumowanie obchodów stulecia powstania wielkopolskiego w Poznaniu i poszczególnych „małych ojczyznach” Wielkopolski (dr Piotr Grzelczak)

11.15-11.40 – przerwa kawowa

11.40-13.00: 5 referatów prezentujących obchody stulecia powstania wielkopolskiego oraz odzyskania przez Polskę niepodległości i dyskusja nad nimi:

  • godz. 11.40-11.55 – Tomasz Sibora (Inowrocław)
  • godz. 11.55-12.10 – dr Kamila Szymańska (Leszno)
  • godz. 12.10-12.25 – Robert Czub (Gostyń)
  • godz. 12.25-12.40 – dr Izabela Korniluk (Zielona Góra)
  • godz. 12.40-12.55 – Angelika Pilarska (Rogoźno)

13.00-14.00 – przerwa obiadowa

14.00-15.15 – panel konferencji: Powstanie wielkopolskie 1918-1919 roku i jego rola w kształtowaniu świadomości historycznej Polaków oraz dyskusja. Uczestnicy: prof. dr hab. Edward Czapiewski (Wrocław), prof. UŚ dr hab. Maciej Fic (Katowice), dr Konrad Meus (Kraków) oraz prof. UAM dr hab. Przemysław Matusik (Poznań)

15.15-15.40 – przerwa kawowa

15.45-16.45 – uroczystości organizowane przez Wielkopolskie Towarzystwo Kulturalne (wręczenie nagród i część artystyczna)

16.45-17.00 – podsumowanie i zamknięcie konferencji

Wydarzenie było rejestrowane fotograficznie i/lub filmowo, prosimy o zapoznanie się z informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych w związku z uczestnictwem w wydarzeniu organizowanym przez Instytut Pamięci Narodowej – Komisję Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Oddział w Poznaniu w załączniku poniżej.