Konferencje i wykłady

Konferencja promująca ogólnopolski projekt edukacyjny „O naszą Niepodległą! – udział ziemian w walkach o odzyskanie niepodległości i terytorium II Rzeczypospolitej 1914–1922” – Kraków, 20 grudnia 2017

20 grudnia br. Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie oraz Polskie Towarzystwo Ziemiańskie Oddział Kraków we współpracy z Małopolskim Kuratorium Oświaty w Krakowie zorganizowały konferencję promującą ogólnopolski projekt edukacyjny „O naszą Niepodległą! – udział ziemian w walkach o odzyskanie niepodległości i terytorium II Rzeczypospolitej 1914–1922”. Spotkanie odbyło się w Zespole Szkół Zawodowych Towarzystwa Salezjańskiego w Oświęcimiu, ul. Jagiełły 10.

Projekt został objęty Patronatem Honorowym Ministra Edukacji Narodowej.

Ziemianie należeli do elit narodowych i państwowotwórczych. Uznawani są za współtwórców wolnego po 123 latach państwa polskiego. Na ich umiejętnościach organizacyjnych opierała się polska armia, administracja i dyplomacja. O tych wszystkich działaniach zmarginalizowanej po 1944 r. przez komunistów elity próbowano zapomnieć i wykreślić zasługi przedstawicieli tej grupy z podręczników historii. Dlatego pragniemy przypomnieć zapomnianych bohaterów z tej tradycyjnej warstwy przywódczej polskiego społeczeństwa.

Konferencja stanowiła pierwszy z cyklu rozpisanych na cały rok działań edukacyjnych, dotyczących udziału ziemiaństwa w zmaganiach o niepodległy byt państwa polskiego w dobie I wojny światowej i okresie walk o granice Polski.

Plan konferencji:

10.00-10.15 przywitanie gości

10.15-11.30 debata z udziałem ekspertów: dr. hab. Mariana Wolskiego (PTZ Oddział Kraków) oraz dr. Marcina Chorązkiego (IPN Oddział w Krakowie) pt. „Ziemianie w dobie walk narodowowyzwoleńczych”, którą poprowadzi dr Paweł Naleźniak (IPN Oddział w Krakowie).

11.30-12.00 przerwa kawowa

12.00-13.30 prezentacja założeń projektu edukacyjnego oraz dyskusja na jego temat w gronie naukowców i uczniów.