Konferencje i wykłady

Konferencja naukowa „Wkład leśników w czyn niepodległościowy” – Spała, 19-20 czerwca 2018

18 czerwca 2018 r. w Centralnym Ośrodku Sportu w Spale odbył się Zjazd Leśnej Komisji Kombatanckiej. Jego kontynuacją była 19-20 czerwca współorganizowana przez Oddział IPN w Łodzi konferencja naukowo-historyczna pt. „Wkład leśników w czyn niepodległościowy”.

Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej reprezentował w czasie zjazdu dr Dariusz Rogut, dyrektor Oddziału IPN w Łodzi. 19 czerwca dr Rogut wystąpił z referatem pt. Leśnicy – żołnierze Armii Krajowej w sowieckim obozie jenieckim NKWD-MWD nr 178-454 w Riazaniu.

W konferencji uczestliczyli również prof. dr hab. Tadeusz Wolsza, członek Kolegium IPN, który przedstawił sylwetkę Józefa Piłsudskiego jako współtwórcy niepodległości i męża stanu – oraz dr Leszek Czarnecki (IPN Lublin) z referatem Żołnierze Armii Krajowej – leśnicy – cichociemni.

Przedsięwzięciu towarzyszyła wystawa IPN pt. „Zbrodnia Katyńska”, przygotowana przez pracowników Oddziału IPN w Łodzi, zawierająca kopie archiwalnych fotografii oraz dokumentów z archiwum IPN, Agencji Fotograficznej East News, Muzeum Katyńskiego – Oddział Muzeum Wojska Polskiego, Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza oraz z Archiwum Cyfrowego.

Pełen program przedsięwzięcia

  • Odczytanie listu Prezesa IPN
    Dr Dariusz Rogut w trakcie odczytywania listu Prezesa IPN dr. Jarosława Szarka na otwarcia Zjazdu Leśnej Komisji Kombatanckiej w Spale
  • Wystąpienie dr. Leszka Czarneckiego (IPN Lublin). Od lewej dr Sebastian Pilarski (naczelnik OBBH IPN w Łodzi), dr Dariusz Pieniak (dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Łodzi)
  • foto Spała
  • foto: Dariusz Rogut