Konkursy

Wyniki konkursu „Kartka z pamiętnika powstańca śląskiego”

Rocznice powstań śląskich są doskonałą okazją do pogłębienia wiedzy na temat wydarzeń, które rozegrały się na Górnym Śląsku w latach 1919-1921.

Konkurs „Kartka z pamiętnika powstańca śląskiego” adresowany był do uczniów od IV do VIII klasy szkoły podstawowej. Zadaniem uczestników było przygotowanie pracy pisemnej, mającej formę wpisu do pamiętnika, która zawiera rzeczywiste opisy wydarzen z okresu I, II, bądź III powstania śląskiego.

Celem konkursu było przywrócenie pamięci o roli i znaczeniu powstań śląskich oraz ich uczestników, kształtowanie umiejętności poszukiwania i  analizowania informacji, utrwalanie postaw patriotycznych i obywatelskich, rozwijanie zainteresowań i twórczych pasji.

Przesłano łącznie 21 prac z 6 ośrodków. Oprócz województwa śląskiego swoje prace nadesłali równeż uczniowie z Opola.

Wyniki konkursu „Kartka z pamiętnika powstańca śląskiego”:

  • I miejsce: uczennica Szkoły Podstawowej nr 9 im. Króla Jana III Sobieskiego w Gliwicach.
  • II miejsce: uczennica Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Sławkowie.
  • III miejsce: uczeń Zespołu Szkół Specjalnych przy Ośrodku Terapii Nerwic dla Dzieci i Młodzieży w Orzeszu.

Jury przyznało ponadto cztery wyróżnienia:

Dwóm uczennicom Szkoły Podstawowej nr 9 im. Króla Jana III Sobieskiego w Gliwicach, uczennicy Zespołu Szkół Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Katowickiej im. Kard. Prym. Augusta Hlonda w Chorzowie oraz uczniowi Szkoły Podstawowej nr 5 im. Karola Musioła z Oddziałami Integracyjnymi w Opolu.

Konkurs odbywał się pod patronatem Gościa Niedzielnego, Radia eM, Polskiego Radia Katowice oraz TVP 3 Katowice.