Konkursy

Konkurs – Żołnierze w służbie historii

Żołnierze w służbie historii

Konkurs jest adresowany do uczniów klas mundurowych w ramach współpracy Instytutu Pamięci Narodowej z Ministerstwem Obrony Narodowej. Jego celem jest zainteresowanie uczniów najnowszą historią Polski ze szczególnym uwzględnieniem historii oręża polskiego w XX wieku oraz jego wkładu w budowę niepodległego i niezależnego Państwa Polskiego. W ramach zadań konkursowych uczniowie odkrywają miejsca pamięci związane z historią oręża polskiego, sylwetki żołnierzy, policjantów których postawa może być wzorem służby Polsce i Polakom oraz przekazują zdobytą wiedzę innym. Konkurs adresowany jest do uczniów klas liceum ogólnokształcącego lub technikum, w których nauczane są przedmioty dotyczące funkcjonowania Policji lub Wojska Polskiego, dla których zostały opracowane w szkole programy nauczania włączone do szkolnego zestawu programów, dalej „Uczestnicy” . Uczestnikami konkursu mogą być grupy uczniów w liczbie od 2 do 3 osób wraz z nauczycielem – opiekunem merytorycznym.

Zgłoszenie następuje poprzez założenie konta na platformie internetowej konkursu zolnierzewhistorii.ipn.gov.pl oraz rejestrację zespołu (należy podać dane osobowe wszystkich członków zespołu) do dnia 10 stycznia 2020 r.

Koordynator projektu:

dr Mateusz Marek mateusz.marek@ipn.gov.pl

Koordynator regionalny z ramienia białostockiego IPN:

Waldemar Tyszuk waldemar.tyszuk@ipn.gov.pl

  • Żołnierze 7. Pułku Ułanów Lubelskich – październik 1933 r. – fotografia ze zbiorów NAC