Konkursy

Konkurs regionalny „Odnajdźmy groby bohaterów niepodległości Polski” (termin nadsyłania zgłoszeń upłynął 31 marca 2018)

W roku 2018 mija sto lat od momentu odzyskania przez Polskę niepodległości. W walkach o nią brało udział wielu bohaterów, często nieznanych lub zapomnianych.

ZAŁOŻENIA PROJEKTU

Celem konkursu regionalnego „Odnajdźmy groby bohaterów niepodległości Polski” jest rozbudzenie zainteresowań historycznych oraz popularyzacja wśród młodzieży historii najnowszej, ze szczególnym naciskiem na losy osób walczących w latach 1918–1921 o niepodległość Polski.

KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ W PROJEKCIE?

Projekt jest adresowany do uczniów szkół podstawowych (klasa VII), gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z województwa pomorskiego oraz części województwa warmińsko-mazurskiego.

ZADANIA UCZESTNIKÓW

Zadaniem uczestników jest:

 • odnalezienie wśród rodziny lub lokalnej społeczności osoby, która aktywnie uczestniczyła w walkach o wolną Polskę w latach 1918–1921;
 • odnalezienie grobu wybranego bohatera i uporządkowanie go;
 • zebranie informacji i materiałów o danym bohaterze oraz przygotowanie biogramu o długości nieprzekraczającej 500 słów;
 • upowszechnienie historii swojego bohatera wśród lokalnej społeczności (forma dowolna);
 • udokumentowanie swoich działań w postaci prezentacji multimedialnej (zdjęcia z krótkimi opisami) oraz kalendarium.

Zadaniem nauczycieli-opiekunów jest:

 • przygotowanie scenariusza zajęć poświęconego bohaterowi wybranemu przez zespół (materiał nie podlega ocenie przez komisję konkursową, ale jest warunkiem udziału w wyjeździe edukacyjnym).

HARMONOGRAM

 • do 31 III 2018 – zgłoszenia szkół poprzez formularz elektroniczny umieszczony na stronie www.gdansk.ipn.gov.pl/pl2/edukacja/edukacja-gdansk (oraz dołączony u dołu strony)
 • IV 2018 – spotkanie organizacyjne i warsztaty dla uczestników
 • 31 V 2018 – przesłanie materiałów konkursowych
 • VI 2018 – uroczyste podsumowanie projektu, wręczenie nagród i dyplomów
 • IV kwartał 2018 – wyjazd edukacyjny

NAGRODY

Nagrodę dla laureatów i ich opiekunów stanowi wyjazd edukacyjny do miejsc związanych z walką o niepodległość i suwerenność Polski w XX w.

INFORMACJA

Wszelkie informacje o projekcie oraz komunikaty Komisji będą dostępne na stronie internetowej Instytutu Pamięci Narodowej (www.ipn.gov.pl/edukacja_gdansk). We wszelkich sprawach związanych z projektem należy kontaktować się z dr Barbarą Męczykowską (tel. 58 668 49 08; e-mail: barbara.meczykowska@ipn.gov.pl). Regulamin konkursu dostępny jest w załączniku.

ORGANIZATORZY

Organizatorem regionalnego projektu edukacyjnego jest Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej Instytutu Pamięci Narodowej w Gdańsku.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

 

 • Pamiątka niepodległości: „Akt zaślubin” Polski z morzem (domena publiczna Polona)