Konkursy

Finał VI edycji Międzyszkolnego Ponadregionalnego Konkursu Historyczno-Plastycznego „Historia Malowana” – Sulęcin, 12 czerwca 2018

12 czerwca 2018 r. w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sulęcinie odbył się uroczysty finał organizowanego we współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej Oddział w Poznaniu Międzyszkolnego Ponadregionalnego Konkursu Historyczno-Plastycznego „Historia Malowana”.

Konkurs trwał od 1 lutego do 30 kwietnia 2018 r. Celem konkursu było popularyzowanie historii Polski, rozwijanie wiedzy historycznej za pomocą różnych technik malarskich, stworzenie szansy do rozwijania wyobraźni, wymiany emocji, wrażeń i doświadczeń artystycznych, a także integracja dzieci i młodzieży o różnym stopniu sprawności. Tematem prac plastycznych wykonywanych dowolną techniką malarską były postać/postacie, znak lub wydarzenie związane z historią Polski. Wzięli w nim udział uczniowie placówek oświatowych, także niepełnosprawni, z województw: lubuskiego, wielkopolskiego i po raz pierwszy z zachodniopomorskiego. Konkurs adresowany był do dzieci i młodzieży w następujących kategoriach wiekowych: od 6 do 9 roku życia, od 10 do 13 roku życia i od 14 do 16 roku życia

Nagrodzonych zostało 28 prac z 429 nadesłanych. Wszystkie były na wysokim poziomie, dotyczyły wydarzeń i postaci z historii Polski od średniowiecza do współczesności. Prace zostały wykonane różnorodnymi technikami: rysunek, kolaż, wyklejanki z plasteliny i innych materiałów, forma przestrzenna oraz techniki mieszane. Pomysłodawcą konkursu jest, prowadząca galę finałową Wioletta Kazimierczak, pasjonatka i nauczycielka historii w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sulęcinie.

Pełna lista laueratów znajduje się na stronie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sulęcinie.

W uroczystości wręczenia nagród laureatom wzięła udział Katarzynka Książkowska z Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej IPN w Poznaniu.

Serdecznie gratulujemy wszystkim uczestnikom!

Tekst i zdjęcia: Katarzyna Książkowska

 • Finał konkursu „Historia Malowana”
  Finał konkursu „Historia Malowana”
 • Finał konkursu „Historia Malowana”
  Finał konkursu „Historia Malowana”
 • Finał konkursu „Historia Malowana”
  Finał konkursu „Historia Malowana”
 • Finał konkursu „Historia Malowana”
  Finał konkursu „Historia Malowana”
 • Finał konkursu „Historia Malowana”
  Finał konkursu „Historia Malowana”
 • Finał konkursu „Historia Malowana”
  Finał konkursu „Historia Malowana”
 • Finał konkursu „Historia Malowana”
  Finał konkursu „Historia Malowana”
 • Finał konkursu „Historia Malowana”
  Finał konkursu „Historia Malowana”
 • Finał konkursu „Historia Malowana”
  Finał konkursu „Historia Malowana”
 • Finał konkursu „Historia Malowana”
  Finał konkursu „Historia Malowana”
 • Finał konkursu „Historia Malowana”
  Finał konkursu „Historia Malowana”
 • Finał konkursu „Historia Malowana”
  Finał konkursu „Historia Malowana”
 • Finał konkursu „Historia Malowana”
  Finał konkursu „Historia Malowana”
 • Finał konkursu „Historia Malowana”
  Finał konkursu „Historia Malowana”
 • Finał konkursu „Historia Malowana”
  Finał konkursu „Historia Malowana”
 • Finał konkursu „Historia Malowana”
  Finał konkursu „Historia Malowana”
 • Finał konkursu „Historia Malowana”
  Finał konkursu „Historia Malowana”