Obchody 100-lecia Niepodległości

Konferencja naukowa „Bez emocji. Polsko-litewski dialog o Józefie Piłsudskim” i obchody 150. rocznicy urodzin Marszałka na Litwie – Wilno, 5–6 grudnia 2017
Więcej