Obchody 100-lecia Niepodległości

Odsłonięcie pomnika st. strzelca Juliana Kupcewicza poległego w wojnie polsko-bolszewickiej - Narew, 15 sierpnia 2018
Więcej