Obchody 100-lecia Niepodległości

Odsłonięcie pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego – Brzozów, 3 września 2018
Więcej