Multimedia

Dyskusja online „Formacje wielkopolskie w wojnie polsko-bolszewickiej” – Poznań, 2 lutego 2021

Jaką rolę w wojnie polsko-bolszewickiej odegrały formacje wielkopolskie? Jak postrzegali je Polacy z innych dzielnic Polski? Czy Józef Piłsudski rzeczywiście nie lubił Wielkopolski?

Wydanie przez IPN książki Adama Pleskaczyńskiego i Michała Krzyżaniaka „Oddziały wielkopolskie w walkach o wschodnią granicę Rzeczypospolitej" stało się pretekstem do przeprowadzenia dyskusji o roli i znaczeniu polskich formacji zbrojnych utworzonych na terenie ziem byłego zaboru pruskiego w walkach o niepodległość Rzeczypospolitej.

W rozmowie pojawiło się kilka interesujących wątków, m.in. o współczesnej świadomości historycznej związanej z udziałem Wielkopolan w wojnie polsko-bolszewickiej, o stereotypie negatywnego stosunku Józefa Piłsudskiego do Wielkopolski, o postrzeganiu żołnierza wielkopolskiego przez Polaków pochodzących z innych dzielnic Polski. Przypomnieliśmy również genezę wojsk wielkopolskich i przedstawiliśmy przebieg walk formacji wielkopolskich na wschodnim teatrze wojennym w latach 1919-1920.

W dyskusji udział wzięli:

  • prof. Janusz Karwat, Instytut Kultury Europejskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • prof. Bogusław Polak, Wydział Humanistyczny Politechniki Koszalińskiej
  • dr Adam Pleskaczyński, Oddziałowe Biuro Badań Historycznych IPN w Poznaniu
  • moderator: prof. UAM dr hab. Konrad Białecki, Oddziałowe Biuro Badań Historycznych IPN w Poznaniu, Wydział Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.