Multimedia

„Goniec Historyczny IPN” – inauguracja obchodów Stulecia Odzyskania niepodległości, Józef Piłsudski

W ósmym odcinku „Gońca Historycznego IPN”,  wyemitowanym na antenie TVP Historia, przedstawiamy najważniejsze projekty Instytutu Pamięci Narodowej, zainicjowane w Stróży w województwie małopolskim podczas inauguracji obchodów Stulecia Odzyskania Niepodległości. Ponadto mówimy o jednej z najważniejszych postaci polskiej historii dwudziestego wieku – Józefie Piłsudskim, którym interesowała się carska ochrana.

W Stróży w 1913 roku powstała pierwsza na ziemiach polskich Oficerska Szkoła Strzelecka, stanowiąca bazę  kadrową dla przyszłych polskich formacji wojskowych. Tam właśnie 9 grudnia 2017 r. odbyła się uroczysta inauguracja obchodów Stulecia Niepodległości Polski z udziałem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Instytut Pamięci Narodowej przygotował z okazji Stulecia Niepodległości bardzo bogaty program edukacyjny, a w nim między innymi ogólnopolski projekt edukacyjny „Akademia Niepodległości”, którego zadaniem jest upowszechnianie wiedzy historycznej, promowanie postaw obywatelskich opartych na patriotyzmie, szacunku dla tradycji niepodległościowych, a także konkurs dla dzieci i młodzieży „Niezwyciężeni 1918–2018. Pokolenia Niepodległej”, który ma na celu zainspirowanie młodzieży szkolnej do poszukiwania w swoich miejscowościach bohaterów zasłużonych w walce o niepodległość oraz odkrywanie ich historii.

W drugim felietonie przybliżamy postać Naczelnika Państwa, Marszałka Polski, twórcy Legionów – Józefa Piłsudskiego, który za swoją działalność niepodległościową już w czasie studiów znalazł się w tajnych aktach ochrany. To zainteresowanie tajnej policji carskiej trwało aż do likwidacji ochrany i przejęcia władzy przez bolszewików. W aktach carskiej ochrany Józef Piłsudski i jego współpracownicy jawią się jako jedno z ważniejszych zagrożeń politycznych.