Publikacje

Seria broszur „Łódzkie ślady wojny polsko-bolszewickiej”

Gdy w sierpniu 1920 roku, po błyskawicznej ofensywie, żołnierze Armii Czerwonej – liczniejsi i lepiej uzbrojeni niż siły niespełna dwa lata wcześniej odrodzonej Polski – dotarli pod Warszawę, los Rzeczpospolitej wydawał się przesądzony. Wszak pewni siebie bolszewiccy dowódcy, w przededniu decydującego starcia, słali już do Moskwy meldunki o ostatecznym rozgromieniu „pańskiej Polski”. To jednak dowodzeni przez Józefa Piłsudskiego Polacy byli zwycięzcami w Bitwie Warszawskiej, która nie tylko zadecydowała o zachowaniu przez Rzeczpospolitą niepodległości, ale także zatrzymała marsz rewolucji bolszewickiej na Europę.

Dziś – uroczyście obchodząc setną rocznicę tych wydarzeń – serią ilustrowanych broszur edukacyjnych przypominamy sylwetki czterech związanych z Łodzią bohaterów, których czyny odegrały istotną rolę w wojnie polsko-bolszewickiej: ppłk Jana Kowalewskiego, ppor. Aleksandra Napiórkowskiego, kpt. Stefana Pogonowskiego oraz ks. mjr. Ignacego Skorupki.

Autorem opracowania jest dr Bartłomiej Kluska, grafikę przygotował Tomasz Wilczkiewicz.

Integralną częścią broszur edukacyjnych jest opracowanie pt. Łódzkie ślady wojny polsko-bolszewickiej. Ćwiczenia dydaktyczne do broszur, przygotowane przez Katarzynę Helik, Grzegorza Nawrota i Magdalenę Zapolską-Downar.

Broszury i zbiór ćwiczeń udostępniane bezpłatnie przez Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Łodzi są kolejnymi pomocami edukacyjnymi umożliwiającymi pracę w warunkach zarówno szkolnych, jak i zdalnej nauki. Do lektury wydawnictw mających atrakcyjną formę zachęcamy nie tylko uczniów starszych klas szkół podstawowych i szkół średnich, ale także wszystkie osoby zainteresowane losami postaci związanych z Łodzią, które odegrały ważną rolę w konflikcie 1920 r.
Zapraszamy do pobierania plików!​

Na bazie broszur powstała ekspozycja, której uroczyste otwarcie w ramach obchodów 100. rocznicy Bitwy Warszawskiej 13 sierpnia 2020 r. towarzyszyło nadaniu jednemu ze składów Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej imienia kpt. Pogonowskiego. Pociąg „Pogonowski” został oklejony grafiką pochodzącą z broszur i wystawy. Wydarzenie uświetniła swoją obecnością Zofia Jakubowicz, siostrzenica kpt. Pogonowskiego.

Ekspozycję „Łódzkie ślady wojny polsko-bolszewickiej” prezentowaliśmy na Dworcu PKP Łódź Fabryczna  do 31 sierpnia 2020 r. Nie zniknęła z przestrzeni miejskiej Łodzi – we wrześniu wystawę można oglądać na terenie CH Manufaktura.