Upamiętnianie

80. rocznica śmierci Romana Dmowskiego

2 stycznia 2019 mija 80. rocznica śmierci Romana Dmowskiego. Prezes Instytutu Pamięci Narodowej Jarosław Szarek, wiceprezes IPN Krzysztof Szwagrzyk oraz dyrektor Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa Adam Siwek złożyli kwiaty na grobie ojca niepodległości na warszawskim Cmentarzu Bródnowskim.

Dzięki sile charakteru Roman Dmowski zjednał sobie rzesze zwolenników. Jako mąż stanu zabiegał o korzystne dla sprawy polskiej rozstrzygnięcia na konferencji w Wersalu w 1919 r. Zdolności dyplomatyczne i znajomość arkanów polityki międzynarodowej docenili nawet ci przywódcy Europy Zachodniej, którzy nie podzielali jego wizji niepodległej Polski. Nie będzie przesadą stwierdzenie, że w swoim myśleniu o idei polskości Dmowski był wizjonerem. Doskonale rozumiał klimat intelektualny epoki. Był dzieckiem XIX w. i jak wielu mu współczesnych podzielał zachwyt nad naukami ścisłymi. Jako pierwszy polski polityk odważył się myśleć kategoriami nowoczesnego narodu. Był człowiekiem na wskroś nowoczesnym, można śmiało powiedzieć – szermierzem nowoczesności. Rozumiał zmiany w otaczającym go świecie i nie tylko umiał się do nich dopasować, ale przede wszystkim wpływać na bieg wypadków i wykorzystywać sprzyjającą koniunkturę polityczną na rzecz dobra wspólnego. Był zarazem Europejczykiem i Polakiem, nie widząc w tym sprzeczności. Leczył rodaków ze szkodliwych i często nieuzasadnionych kompleksów, lecz równocześnie jak nikt inny dokonywał krytycznej oceny polskich przywar narodowych. Łączył tradycję z nowoczesnym myśleniem politycznym, posługując się językiem adekwatnym do czasu i okoliczności. Wszystko to spowodowało, że w znacznej mierze przyczynił się do zmiany sposobu myślenia Polaków o własnej przeszłości, o sobie samych; pomógł im stać się narodem na miarę XX w.

(ze Wstępu do książki „Architekt wielkiej Polski. Roman Dmowski 1864–1939”)

 

 • Prezes IPN Jarosław Szarek przy grobie Romana Dmowskiego na Cmentarzu Bródnowskim
  Prezes IPN Jarosław Szarek przy grobie Romana Dmowskiego na Cmentarzu Bródnowskim
 • Grób Romana Dmowskiego na Cmentarzu Bródnowskim w Warszawie. Fot. Adam S. Lewandowski (IPN)
  Grób Romana Dmowskiego na Cmentarzu Bródnowskim w Warszawie. Fot. Adam S. Lewandowski (IPN)
 • Dąb Niepodległości upamiętniający Romana Dmowskiego zasadzony przy Świątyni Opatrzności Bożej 11 listopada 2018
  Dąb Niepodległości upamiętniający Romana Dmowskiego zasadzony przy Świątyni Opatrzności Bożej 11 listopada 2018
 • Dąb Niepodległości upamiętniający Romana Dmowskiego, zasadzony przy Świątyni Opatrzności Bożej 11 listopada 2018. Fot. Adam S. Lewandowski (IPN)
  Dąb Niepodległości upamiętniający Romana Dmowskiego, zasadzony przy Świątyni Opatrzności Bożej 11 listopada 2018. Fot. Adam S. Lewandowski (IPN)
 • Wiceprezes IPN Krzysztof Szwagrzyk przy Dębie Niepodległości upamiętniającym Romana Dmowskiego. Fot. Piotr Życieński (IPN)
  Wiceprezes IPN Krzysztof Szwagrzyk przy Dębie Niepodległości upamiętniającym Romana Dmowskiego. Fot. Piotr Życieński (IPN)

 

Polecamy wydany przez IPN album Jolanty Mysiakowskiej-Muszyńskiej i Wojciecha Jerzego Muszyńskiego:

„Architekt wielkiej Polski. Roman Dmowski 1864–1939”

 

 

   

 

Dodatki historyczne IPN poświęcone Romanowi Dmowskiemu

 

 

 

Wideoczat z historią: „Piłsudski i Dmowski. Dwie drogi do niepodległości”

 

Materiał dźwiękowy z serii „Ojcowie Niepodległości” poświęcony Romanowi Dmowskiemu

 • Grób Romana Dmowskiego na Cmentarzu Bródnowskim – Warszawa, 2 stycznia 2019. Fot. Mateusz Niegowski (IPN)
  Grób Romana Dmowskiego na Cmentarzu Bródnowskim – Warszawa, 2 stycznia 2019. Fot. Mateusz Niegowski (IPN)
 • Wiceprezes IPN Krzysztof Szwagrzyk przy grobie Romana Dmowskiego – 2 stycznia 2019. Fot. Piotr Życieński (IPN)
  Wiceprezes IPN Krzysztof Szwagrzyk przy grobie Romana Dmowskiego – 2 stycznia 2019. Fot. Piotr Życieński (IPN)
 • Dyrektor Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN Adam Siwek przy grobie Romana Dmowskiego – 2 stycznia 2019. Fot Mateusz Niegowski (IPN)
  Dyrektor Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN Adam Siwek przy grobie Romana Dmowskiego – 2 stycznia 2019. Fot Mateusz Niegowski (IPN)
 • Grób Romana Dmowskiego na Cmentarzu Bródnowskim – Warszawa, 2 stycznia 2019. Fot. Mateusz Niegowski (IPN)
  Grób Romana Dmowskiego na Cmentarzu Bródnowskim – Warszawa, 2 stycznia 2019. Fot. Mateusz Niegowski (IPN)
 • Grób Romana Dmowskiego na Cmentarzu Bródnowskim – Warszawa, 2 stycznia 2019. Fot. Mateusz Niegowski (IPN)
  Grób Romana Dmowskiego na Cmentarzu Bródnowskim – Warszawa, 2 stycznia 2019. Fot. Mateusz Niegowski (IPN)