Upamiętnianie

100 lat temu podpisano traktat wersalski

W rocznicę podpisania traktatu wersalskiego zastępca dyrektora Biura Edukacji Narodowej IPN dr Paweł Błażewicz złożył kwiaty przed pomnikiem Romana Dmowskiego w Warszawie

Równo 100 lat temu, 28 czerwca 1919 roku, w Sali Zwierciadlanej pałacu wersalskiego podpisano traktat wersalski. Był to najważniejszy dokument kończący I wojnę światową, podpisany pomiędzy Niemcami a Ententą oraz państwami sprzymierzonymi i stowarzyszonymi.

18 stycznia 1919 r. w budynku francuskiego  ministerstwa  spraw  zagranicznych w  Paryżu rozpoczęły się obrady konferencji pokojowej, w której uczestniczyli przedstawiciele 27 państw zwycięskiej koalicji. Do rozmów nie zaproszono delegacji państw centralnych ani ich sojuszników, zabrakło również przedstawicieli bolszewickiej Rosji.

Konferencja miała na celu ustanowienie pokoju między stronami walczącymi oraz uzgodnienie nowego ładu międzynarodowego mającego zapewnić trwały pokój w Europie. Sygnatariuszami traktatu ze strony delegacji polskiej byli przywódca Komitetu Narodowego Polskiego – Roman Dmowski oraz Ignacy Jan Paderewski. 

Jednym z postanowień układu było przyznanie Polsce większości ziem zaboru pruskiego oraz przeprowadzenie plebiscytów na Warmii, Mazurach i Górnym Śląsku.

Fot. Piotr Życieński (IPN)