Upamiętnianie

Obchody upamiętniające 100. rocznicę wybuchu Powstania Śląskiego „Ku Niepodległej” w Godowie, 17 sierpnia 2019

Oddziałowe Biuro Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN w Katowicach sfinansowało remont pomnika Powstań Śląskich w Godowie

Oddziałowe Biuro Upamiętniania Walk i Męczeństwa w Katowicach na prośbę Urzędu Gminy Godów oraz Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach sfinansowało remont pomnika Powstań Śląskich, który znajduje się w Godowie, przy ul. Dworcowej (w okolicach dworca PKP). Obiekt został poddany oczyszczeniu i wymianie płyty poziomej wieńczącej oraz frontowej. Likwidacji uległo godło PRL-u wieńczące obiekt oraz metalowa odznaka nawiązująca do Śląskiego Krzyża Powstańczego. Na pomniku została zamontowana nowa tablica pamiątkowa, na której znalazł się awers odznaki „Krzyż na Śląskiej Wstędze Waleczności i Zasługi II stopnia” oraz zaktualizowany tekst.

Odsłonięcie odremontowanego pomnika nastąpiło 17 sierpnia podczas uroczystości zorganizowanych w ramach ogólnopaństwowych obchodów „Ku Niepodległej”. 100. rocznica wybuchu I Powstania Śląskiego jest obchodzona między innymi pod honorowym patronatem dr. Jarosława Szarka, prezesa IPN oraz dr. Andrzeja Sznajdera, dyrektora Oddziału IPN w Katowicach.

Całość rozpoczęła się o 18.30 mobilizacją powstańczą przy ognisku, której towarzyszyła prezentacja wystawy „Śląsk – droga do Niepodległej”. Następnie nastąpiła rekonstrukcja bitwy o Golgotę Godowską, jednej z pierwszych potyczek podczas I Powstania Śląskiego. Po jej zakończeniu uroczyście odsłonięty został wyremontowany pomnik.

Ostatnim punktem programu byłmultimedialny spektakl muzyczny w wykonaniu Zespołu Fanga, Grzegorza Płonki i Józefa Skrzeka.

 

 • Pomnik w Godowie przed remontem.
  Pomnik w Godowie przed remontem.
 • Pomnik w Godowie po remoncie.
  Pomnik w Godowie po remoncie.
 • Obchody upamiętniające 100. rocznicę wybuchu Powstania Śląskiego „Ku Niepodległej” w Godowie.
  Obchody upamiętniające 100. rocznicę wybuchu Powstania Śląskiego „Ku Niepodległej” w Godowie.

 

Do pierwszych walk w I powstaniu śląskim doszło na terenie powiatu rybnickiego. W nocy 17/18 sierpnia 1919 r. z Piotrowic koło Karwiny (Petrovice u Karviné) na Zaolziu, gdzie mieścił się obóz polskich uchodźców z pruskiego Górnego Śląska, ruszył czterdziestoosobowy oddział ochotników pod dowództwem Maksymiliana Iksala. Po niemieckiej stronie granicy zajęli oni Gołkowice, a następnie opanowali dworzec kolejowy w Godowie. Kolejny atak na Godów przeprowadził sześćdziesięcioosobowy oddział powstańczy dowodzony przez Jana Wyględę i Mikołaja Witczaka. Tym razem udało się opanować całą miejscowość. Powstańcy wzięli do niewoli ośmiu jeńców z broniącego Godowa oddziału Grenzschutzu i zdobyli jeden karabin maszynowy. Wkrótce jednak musieli się wycofać wobec nadejścia przeważających sił niemieckich. W walkach o Godów poległo sześciu powstańców.

 • Obchody upamiętniające 100. rocznicę wybuchu Powstania Śląskiego „Ku Niepodległej” w Godowie.
  Obchody upamiętniające 100. rocznicę wybuchu Powstania Śląskiego „Ku Niepodległej” w Godowie.
 • Obchody upamiętniające 100. rocznicę wybuchu Powstania Śląskiego „Ku Niepodległej” w Godowie.
  Obchody upamiętniające 100. rocznicę wybuchu Powstania Śląskiego „Ku Niepodległej” w Godowie.
 • Obchody upamiętniające 100. rocznicę wybuchu Powstania Śląskiego „Ku Niepodległej” w Godowie.
  Obchody upamiętniające 100. rocznicę wybuchu Powstania Śląskiego „Ku Niepodległej” w Godowie.
 • Obchody upamiętniające 100. rocznicę wybuchu Powstania Śląskiego „Ku Niepodległej” w Godowie.
  Obchody upamiętniające 100. rocznicę wybuchu Powstania Śląskiego „Ku Niepodległej” w Godowie.
 • Obchody upamiętniające 100. rocznicę wybuchu Powstania Śląskiego „Ku Niepodległej” w Godowie.
  Obchody upamiętniające 100. rocznicę wybuchu Powstania Śląskiego „Ku Niepodległej” w Godowie.
 • Obchody upamiętniające 100. rocznicę wybuchu Powstania Śląskiego „Ku Niepodległej” w Godowie.
  Obchody upamiętniające 100. rocznicę wybuchu Powstania Śląskiego „Ku Niepodległej” w Godowie.
 • Obchody upamiętniające 100. rocznicę wybuchu Powstania Śląskiego „Ku Niepodległej” w Godowie.
  Obchody upamiętniające 100. rocznicę wybuchu Powstania Śląskiego „Ku Niepodległej” w Godowie.
 • Obchody upamiętniające 100. rocznicę wybuchu Powstania Śląskiego „Ku Niepodległej” w Godowie.
  Obchody upamiętniające 100. rocznicę wybuchu Powstania Śląskiego „Ku Niepodległej” w Godowie.
 • Obchody upamiętniające 100. rocznicę wybuchu Powstania Śląskiego „Ku Niepodległej” w Godowie.
  Obchody upamiętniające 100. rocznicę wybuchu Powstania Śląskiego „Ku Niepodległej” w Godowie.
 • Obchody upamiętniające 100. rocznicę wybuchu Powstania Śląskiego „Ku Niepodległej” w Godowie.
  Obchody upamiętniające 100. rocznicę wybuchu Powstania Śląskiego „Ku Niepodległej” w Godowie.
 • Obchody upamiętniające 100. rocznicę wybuchu Powstania Śląskiego „Ku Niepodległej” w Godowie.
  Obchody upamiętniające 100. rocznicę wybuchu Powstania Śląskiego „Ku Niepodległej” w Godowie.
 • Obchody upamiętniające 100. rocznicę wybuchu Powstania Śląskiego „Ku Niepodległej” w Godowie.
  Obchody upamiętniające 100. rocznicę wybuchu Powstania Śląskiego „Ku Niepodległej” w Godowie.
 • Obchody upamiętniające 100. rocznicę wybuchu Powstania Śląskiego „Ku Niepodległej” w Godowie.
  Obchody upamiętniające 100. rocznicę wybuchu Powstania Śląskiego „Ku Niepodległej” w Godowie.
 • Obchody upamiętniające 100. rocznicę wybuchu Powstania Śląskiego „Ku Niepodległej” w Godowie.
  Obchody upamiętniające 100. rocznicę wybuchu Powstania Śląskiego „Ku Niepodległej” w Godowie.
 • Obchody upamiętniające 100. rocznicę wybuchu Powstania Śląskiego „Ku Niepodległej” w Godowie.
  Obchody upamiętniające 100. rocznicę wybuchu Powstania Śląskiego „Ku Niepodległej” w Godowie.
 • Obchody upamiętniające 100. rocznicę wybuchu Powstania Śląskiego „Ku Niepodległej” w Godowie.
  Obchody upamiętniające 100. rocznicę wybuchu Powstania Śląskiego „Ku Niepodległej” w Godowie.
 • Obchody upamiętniające 100. rocznicę wybuchu Powstania Śląskiego „Ku Niepodległej” w Godowie.
  Obchody upamiętniające 100. rocznicę wybuchu Powstania Śląskiego „Ku Niepodległej” w Godowie.
 • Obchody upamiętniające 100. rocznicę wybuchu Powstania Śląskiego „Ku Niepodległej” w Godowie.
  Obchody upamiętniające 100. rocznicę wybuchu Powstania Śląskiego „Ku Niepodległej” w Godowie.
 • Obchody upamiętniające 100. rocznicę wybuchu Powstania Śląskiego „Ku Niepodległej” w Godowie.
  Obchody upamiętniające 100. rocznicę wybuchu Powstania Śląskiego „Ku Niepodległej” w Godowie.
 • Obchody upamiętniające 100. rocznicę wybuchu Powstania Śląskiego „Ku Niepodległej” w Godowie.
  Obchody upamiętniające 100. rocznicę wybuchu Powstania Śląskiego „Ku Niepodległej” w Godowie.
 • Obchody upamiętniające 100. rocznicę wybuchu Powstania Śląskiego „Ku Niepodległej” w Godowie.
  Obchody upamiętniające 100. rocznicę wybuchu Powstania Śląskiego „Ku Niepodległej” w Godowie.
 • Obchody upamiętniające 100. rocznicę wybuchu Powstania Śląskiego „Ku Niepodległej” w Godowie.
  Obchody upamiętniające 100. rocznicę wybuchu Powstania Śląskiego „Ku Niepodległej” w Godowie.
 • Obchody upamiętniające 100. rocznicę wybuchu Powstania Śląskiego „Ku Niepodległej” w Godowie.
  Obchody upamiętniające 100. rocznicę wybuchu Powstania Śląskiego „Ku Niepodległej” w Godowie.
 • Obchody upamiętniające 100. rocznicę wybuchu Powstania Śląskiego „Ku Niepodległej” w Godowie.
  Obchody upamiętniające 100. rocznicę wybuchu Powstania Śląskiego „Ku Niepodległej” w Godowie.
 • Obchody upamiętniające 100. rocznicę wybuchu Powstania Śląskiego „Ku Niepodległej” w Godowie.
  Obchody upamiętniające 100. rocznicę wybuchu Powstania Śląskiego „Ku Niepodległej” w Godowie.