Upamiętnianie

Renowacja tablicy pamiątkowej poświęconej Powstańcom Wielkopolskim – Szczecin

„Ideał bohaterstwa polskiego przyoblókł się znowu w kształty widome. On daje nam niespożytą moc i wiarę w przyszłość. Dlatego zawsze żywą i świętą będzie pamięć 27. grudnia” – pisał w 1919 r. „Kurier Poznański”. 101 lat temu wybuchło Powstanie Wielkopolskie.

101 lat temu wybuchło Powstanie Wielkopolskie, zwycięski zryw niepodległościowy, dzięki któremu niemal cała Wielkopolska znalazła się w granicach odrodzonego państwa polskiego. W związku z przypadającą w tym roku 100. rocznicą zakończenia walk powstańczych, Oddziałowe Biuro Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN w Szczecinie przeprowadziło renowację tablicy pamiątkowej poświęconej Powstańcom Wielkopolskim w kościele garnizonowym pw. św. Wojciecha w Szczecinie. Tablica – ufundowana z inicjatywy Bernarda Maćkowiaka, prezesa szczecińskiego Koła Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego – powstała w czwartym ćwierćwieczu XX w. Jej renowacja polegała na odnowieniu liternictwa, wypolerowaniu płyty oraz uzupełnieniu ubytków kamienia.