Upamiętnianie

Znaki Pamięci 2020

Piąta edycja projektu „Znaki Pamięci” prezentuje przypinki pamiątkowe nawiązujące do historii i symboli Wojska Polskiego, broniącego całości i niepodległości II Rzeczypospolitej:

 • Medalik z Matką Bożą Łaskawą
 • Orzeł wojsk lądowych II RP
 • Orzeł lotnictwa wojskowego II RP
 • Orzeł Marynarki Wojennej II RP
 • ORP „Orzeł”
 • Odznaka Dywizjonu 303
 • Znak Spadochronowy AK
 • Miś Wojtek
 • 1 Dywizja Pancerna gen. Maczka

Broszura opisuje formacje Wojska Polskiego i wydarzenia, do których odwołują się pamiątkowe przypinki. To symbole naszej historii, marzeń i walk Polaków o wolne oraz niepodległe państwo,  

15 sierpnia jako dzień Święta Żołnierza został wprowadzony przez ówczesnego Ministra Spraw Wojskowych gen. broni Stanisława Szeptyckiego rozkazem  nr 126 z dnia 4 sierpnia 1923 roku.

Czytamy w nim:

W dniu tym wojsko i społeczeństwo czci chwałę oręża polskiego, której uosobieniem i wyrazem jest żołnierz. W rocznicę wiekopomnego rozgromienia nawały bolszewickiej pod Warszawą święci się pamięć poległych w walkach z wiekowym wrogiem o całość i niepodległość Polski.

Wybrano datę 15 sierpnia nieprzypadkowo. Tego dnia w 1920 roku polska 21 Dywizja Górska rozpoczęła pod Kockiem kontrofensywę, rozstrzygającą Bitwę Warszawską na naszą korzyść.

Po upadku komunizmu Sejm ustawą  z dnia 30 lipca 1992 roku przywrócił obchody Święta Wojska Polskiego w dniu 15 sierpnia.  

 • Przypinki nawiązujące do orłów wojskowych II Rzeczypospolitej. Od lewej: Marynarki Wojennej, wojsk lądowych i lotnictwa wojskowego.
  Przypinki nawiązujące do orłów wojskowych II Rzeczypospolitej. Od lewej: Marynarki Wojennej, wojsk lądowych i lotnictwa wojskowego.