Wydarzenia plenerowe

W małopolskim Bydlinie rośnie jeden ze stu Dębów Niepodległości

Uroczystości patriotyczne z udziałem przedstawicieli IPN

W Bydlinie (gm. Klucze w Małopolsce) odbyły się 18 listopada 2018 r. uroczystości w 104. rocznicę bitwy legionistów z wojskami rosyjskimi w tym rejonie (znana jako bitwa pod Krzywopłotami). Jednym z punktów programu było odsłonięcie obelisku na stulecie odzyskania niepodległości i zasadzenie Dębu Niepodległości – jednego ze stu, które w maju tego roku poświęcił w Watykanie papież Franciszek.

W uroczystości na terenie miejscowej szkoły podstawowej oraz w nabożeństwie odprawionym przy legionowej mogile na pobliskim cmentarzu, wzięli udział przedstawiciele Oddziału IPN w Krakowie. Jego dyrektor, dr hab. Filip Musiał, któremu towarzyszył naczelnik Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej, Michał Masłowski, odczytał zebranym list od prezesa IPN dr. Jarosława Szarka.

„Sadząc Dąb Niepodległości, sięgamy myślą w przyszłość. Z wiarą, że po upływie dziesiątek i setek lat to drzewko zmieni się w imponujący dąb – symbol trwałości i siły Rzeczpospolitej. Oto nasze przesłanie dla następnych pokoleń Polaków” – napisał m.in. prezes IPN.

Szczególnie atrakcyjnie wypadła rekonstrukcja wizyty marszałka Józefa Piłsudskiego w Bydlinie, w wykonaniu Szwadronu Kawalerii Ochotniczej w barwach 8. Pułku Ułanów ks. Józefa Poniatowskiego. Gospodarzem uroczystości był wójt gminy Klucze, Norbert Bień, a mszę świętą odprawili proboszcz parafii w Bydlinie ks. Krzysztof Słomian, ks. dr Paweł Pielka z Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie i ks. dziekan Marek Szeląg.

Tradycja sadzenia Dębów Niepodległości została zapoczątkowana w II Rzeczpospolitej, w latach 1918-1928. Społeczeństwo wraz z leśnikami sadziło je jako dziękczynne wotum za odzyskaną po zaborach wolność.

 • 18 listopada 2018. Uroczystości patriotyczne w Bydlinie (gm. Klucze)
  18 listopada 2018. Uroczystości patriotyczne w Bydlinie (gm. Klucze)
 • 18 listopada 2018. Uroczystości patriotyczne w Bydlinie (gm. Klucze)
  18 listopada 2018. Uroczystości patriotyczne w Bydlinie (gm. Klucze)
 • 18 listopada 2018. Uroczystości patriotyczne w Bydlinie (gm. Klucze)
  18 listopada 2018. Uroczystości patriotyczne w Bydlinie (gm. Klucze)
 • 18 listopada 2018. Uroczystości patriotyczne w Bydlinie (gm. Klucze)
  18 listopada 2018. Uroczystości patriotyczne w Bydlinie (gm. Klucze)
 • 18 listopada 2018. Uroczystości patriotyczne w Bydlinie (gm. Klucze)
  18 listopada 2018. Uroczystości patriotyczne w Bydlinie (gm. Klucze)
 • 18 listopada 2018. Uroczystości patriotyczne w Bydlinie (gm. Klucze)
  18 listopada 2018. Uroczystości patriotyczne w Bydlinie (gm. Klucze)
 • 18 listopada 2018. Uroczystości patriotyczne w Bydlinie (gm. Klucze)
  18 listopada 2018. Uroczystości patriotyczne w Bydlinie (gm. Klucze)
 • 18 listopada 2018. Uroczystości patriotyczne w Bydlinie (gm. Klucze)
  18 listopada 2018. Uroczystości patriotyczne w Bydlinie (gm. Klucze)
 • 18 listopada 2018. Uroczystości patriotyczne w Bydlinie (gm. Klucze)
  18 listopada 2018. Uroczystości patriotyczne w Bydlinie (gm. Klucze)
 • 18 listopada 2018. Uroczystości patriotyczne w Bydlinie (gm. Klucze)
  18 listopada 2018. Uroczystości patriotyczne w Bydlinie (gm. Klucze)
 • 18 listopada 2018. Uroczystości patriotyczne w Bydlinie (gm. Klucze)
  18 listopada 2018. Uroczystości patriotyczne w Bydlinie (gm. Klucze)
 • 18 listopada 2018. Uroczystości patriotyczne w Bydlinie (gm. Klucze)
  18 listopada 2018. Uroczystości patriotyczne w Bydlinie (gm. Klucze)
 • 18 listopada 2018. Uroczystości patriotyczne w Bydlinie (gm. Klucze)
  18 listopada 2018. Uroczystości patriotyczne w Bydlinie (gm. Klucze)
 • 18 listopada 2018. Uroczystości patriotyczne w Bydlinie (gm. Klucze)
  18 listopada 2018. Uroczystości patriotyczne w Bydlinie (gm. Klucze)
 • 18 listopada 2018. Uroczystości patriotyczne w Bydlinie (gm. Klucze)
  18 listopada 2018. Uroczystości patriotyczne w Bydlinie (gm. Klucze)
 • 18 listopada 2018. Uroczystości patriotyczne w Bydlinie (gm. Klucze)
  18 listopada 2018. Uroczystości patriotyczne w Bydlinie (gm. Klucze)
 • 18 listopada 2018. Uroczystości patriotyczne w Bydlinie (gm. Klucze)
  18 listopada 2018. Uroczystości patriotyczne w Bydlinie (gm. Klucze)
 • 18 listopada 2018. Uroczystości patriotyczne w Bydlinie (gm. Klucze)
  18 listopada 2018. Uroczystości patriotyczne w Bydlinie (gm. Klucze)
 • 18 listopada 2018. Uroczystości patriotyczne w Bydlinie (gm. Klucze)
  18 listopada 2018. Uroczystości patriotyczne w Bydlinie (gm. Klucze)
 • 18 listopada 2018. Uroczystości patriotyczne w Bydlinie (gm. Klucze)
  18 listopada 2018. Uroczystości patriotyczne w Bydlinie (gm. Klucze)
 • 18 listopada 2018. Uroczystości patriotyczne w Bydlinie (gm. Klucze)
  18 listopada 2018. Uroczystości patriotyczne w Bydlinie (gm. Klucze)
 • 18 listopada 2018. Uroczystości patriotyczne w Bydlinie (gm. Klucze)
  18 listopada 2018. Uroczystości patriotyczne w Bydlinie (gm. Klucze)
 • 18 listopada 2018. Uroczystości patriotyczne w Bydlinie (gm. Klucze)
  18 listopada 2018. Uroczystości patriotyczne w Bydlinie (gm. Klucze)
 • 18 listopada 2018. Uroczystości patriotyczne w Bydlinie (gm. Klucze)
  18 listopada 2018. Uroczystości patriotyczne w Bydlinie (gm. Klucze)
 • 18 listopada 2018. Uroczystości patriotyczne w Bydlinie (gm. Klucze)
  18 listopada 2018. Uroczystości patriotyczne w Bydlinie (gm. Klucze)
 • 18 listopada 2018. Uroczystości patriotyczne w Bydlinie (gm. Klucze)
  18 listopada 2018. Uroczystości patriotyczne w Bydlinie (gm. Klucze)
 • 18 listopada 2018. Uroczystości patriotyczne w Bydlinie (gm. Klucze)
  18 listopada 2018. Uroczystości patriotyczne w Bydlinie (gm. Klucze)
 • 18 listopada 2018. Uroczystości patriotyczne w Bydlinie (gm. Klucze)
  18 listopada 2018. Uroczystości patriotyczne w Bydlinie (gm. Klucze)
 • 18 listopada 2018. Uroczystości patriotyczne w Bydlinie (gm. Klucze)
  18 listopada 2018. Uroczystości patriotyczne w Bydlinie (gm. Klucze)
 • 18 listopada 2018. Uroczystości patriotyczne w Bydlinie (gm. Klucze)
  18 listopada 2018. Uroczystości patriotyczne w Bydlinie (gm. Klucze)
 • 18 listopada 2018. Uroczystości patriotyczne w Bydlinie (gm. Klucze)
  18 listopada 2018. Uroczystości patriotyczne w Bydlinie (gm. Klucze)