Wydarzenia plenerowe

Premiera portalu edukacyjnego o Powstaniu Wielkopolskim – Warszawa, 28 grudnia 2018

Uroczysta inauguracja portalu odbyła się w Belwederze

pw.ipn.gov.pl

powstaniewielkopolskie.ipn.gov.pl

W roku 2018 przypada 100. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości. W tym szczególnym okresie przypominamy sobie dążenia Polaków, którzy przez okres 123 lat zaborów starali się odzyskać niepodległość, walcząc zbrojnie i prowadząc działania organicznikowskie. W roku 1918 marzenia naszych przodków przestały być dążeniami, a stały się rzeczywistością. Walka o wolną Rzeczpospolitą była udziałem wielu osób i środowisk, była wielkim wspólnym wysiłkiem ponad podziałami, którego wyjątkowym przykładem był udział Wielkopolan w zwycięskim Powstaniu Wielkopolskim.

W 100. rocznicę wybuchu Powstania Wielkopolskiego Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Poznaniu wspólnie z wieloma instytucjami nauki i kultury przygotował portal internetowy poświęcony temu ważnemu wydarzeniu: pw.ipn.gov.pl lub powstaniewielkopolskie.ipn.gov.pl.

Ideą portalu jest edukowanie, propagowanie i upamiętnianie Powstania Wielkopolskiego. Jego ważną zaletą jest otwarta formuła i uzupełnianie informacji poprzez zbieranie tekstów i materiałów z terenu całego województwa oraz zapraszanie do współpracy regionalistów, historyków i instytucji propagujących pamięć o Powstaniu.

Zaproszenie do współpracy przyjęło wielu uznanych historyków oraz najważniejsze instytucje będące depozytariuszami pamięci o Powstaniu Wielkopolskim. Są wśród nich: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wielkopolskie Muzeum Niepodległości, Muzeum Powstańców Wielkopolskich w Lusowie, Archiwum Państwowe w Poznaniu, Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego, Poznańska Fundacja Bibliotek Naukowych, Radio Poznań, TVP Poznań, Fundacja Zakłady Kórnickie, Biblioteka Kórnicka PAN, Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w  Poznaniu, Wydawnictwo Miejskie Posnania, Wielkopolskie Towarzystwo Genealogiczne Gniazdo, Muzeum Narodowe Rolnictwa w Szreniawie, Biblioteka Raczyńskich.

Dzięki wspólnej pracy i zaangażowaniu wszystkich osób i instytucji portal zbiera najważniejsze informacje o Powstaniu Wielkopolskim, w formie m.in. dokumentów narracyjnych, archiwalnych (źródeł pisanych oraz ikonografii), audycji i programów przygotowywanych przez radio i telewizję. Na portalu można zapoznać się również z literaturą przedmiotu. Portal ma być także ważnym narzędziem w procesie edukacji, dlatego przygotowano scenariusze lekcji dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Dzięki wspólnemu wysiłkowi nawiązujemy do najlepszych wzorców pracy organicznej, która łączyła naszych przodków i tworzymy rzecz wyjątkową, która ma na kolejne długie lata służyć nie tylko Wielkopolanom, ale również wszystkim Polakom, którym chcemy mówić o heroizmie Wielkopolan i zwycięskim Powstaniu Wielkopolskim.

 

 

 • Premiera portalu edukacyjnego o Powstaniu Wielkopolskim – Warszawa, 28 grudnia 2018
  Premiera portalu edukacyjnego o Powstaniu Wielkopolskim – Warszawa, 28 grudnia 2018
 • Premiera portalu edukacyjnego o Powstaniu Wielkopolskim – Warszawa, 28 grudnia 2018
  Premiera portalu edukacyjnego o Powstaniu Wielkopolskim – Warszawa, 28 grudnia 2018
 • Premiera portalu edukacyjnego o Powstaniu Wielkopolskim – Warszawa, 28 grudnia 2018
  Premiera portalu edukacyjnego o Powstaniu Wielkopolskim – Warszawa, 28 grudnia 2018
 • Premiera portalu edukacyjnego o Powstaniu Wielkopolskim – Warszawa, 28 grudnia 2018
  Premiera portalu edukacyjnego o Powstaniu Wielkopolskim – Warszawa, 28 grudnia 2018
 • Premiera portalu edukacyjnego o Powstaniu Wielkopolskim – Warszawa, 28 grudnia 2018
  Premiera portalu edukacyjnego o Powstaniu Wielkopolskim – Warszawa, 28 grudnia 2018
 • Premiera portalu edukacyjnego o Powstaniu Wielkopolskim – Warszawa, 28 grudnia 2018
  Premiera portalu edukacyjnego o Powstaniu Wielkopolskim – Warszawa, 28 grudnia 2018
 • Premiera portalu edukacyjnego o Powstaniu Wielkopolskim – Warszawa, 28 grudnia 2018
  Premiera portalu edukacyjnego o Powstaniu Wielkopolskim – Warszawa, 28 grudnia 2018
 • Premiera portalu edukacyjnego o Powstaniu Wielkopolskim – Warszawa, 28 grudnia 2018
  Premiera portalu edukacyjnego o Powstaniu Wielkopolskim – Warszawa, 28 grudnia 2018
 • Premiera portalu edukacyjnego o Powstaniu Wielkopolskim – Warszawa, 28 grudnia 2018
  Premiera portalu edukacyjnego o Powstaniu Wielkopolskim – Warszawa, 28 grudnia 2018
 • Premiera portalu edukacyjnego o Powstaniu Wielkopolskim – Warszawa, 28 grudnia 2018
  Premiera portalu edukacyjnego o Powstaniu Wielkopolskim – Warszawa, 28 grudnia 2018
 • Premiera portalu edukacyjnego o Powstaniu Wielkopolskim – Warszawa, 28 grudnia 2018
  Premiera portalu edukacyjnego o Powstaniu Wielkopolskim – Warszawa, 28 grudnia 2018
 • Premiera portalu edukacyjnego o Powstaniu Wielkopolskim – Warszawa, 28 grudnia 2018
  Premiera portalu edukacyjnego o Powstaniu Wielkopolskim – Warszawa, 28 grudnia 2018
 • Premiera portalu edukacyjnego o Powstaniu Wielkopolskim – Warszawa, 28 grudnia 2018
  Premiera portalu edukacyjnego o Powstaniu Wielkopolskim – Warszawa, 28 grudnia 2018
 • Premiera portalu edukacyjnego o Powstaniu Wielkopolskim – Warszawa, 28 grudnia 2018
  Premiera portalu edukacyjnego o Powstaniu Wielkopolskim – Warszawa, 28 grudnia 2018
 • Premiera portalu edukacyjnego o Powstaniu Wielkopolskim – Warszawa, 28 grudnia 2018
  Premiera portalu edukacyjnego o Powstaniu Wielkopolskim – Warszawa, 28 grudnia 2018
 • Premiera portalu edukacyjnego o Powstaniu Wielkopolskim – Warszawa, 28 grudnia 2018
  Premiera portalu edukacyjnego o Powstaniu Wielkopolskim – Warszawa, 28 grudnia 2018
 • Premiera portalu edukacyjnego o Powstaniu Wielkopolskim – Warszawa, 28 grudnia 2018
  Premiera portalu edukacyjnego o Powstaniu Wielkopolskim – Warszawa, 28 grudnia 2018
 • Premiera portalu edukacyjnego o Powstaniu Wielkopolskim – Warszawa, 28 grudnia 2018
  Premiera portalu edukacyjnego o Powstaniu Wielkopolskim – Warszawa, 28 grudnia 2018
 • Premiera portalu edukacyjnego o Powstaniu Wielkopolskim – Warszawa, 28 grudnia 2018
  Premiera portalu edukacyjnego o Powstaniu Wielkopolskim – Warszawa, 28 grudnia 2018
 • Premiera portalu edukacyjnego o Powstaniu Wielkopolskim – Warszawa, 28 grudnia 2018
  Premiera portalu edukacyjnego o Powstaniu Wielkopolskim – Warszawa, 28 grudnia 2018