Wydarzenia plenerowe

Przegląd piosenki wojskowej i patriotycznej „Nie tylko od święta” – Wrocław, 11 czerwca 2018

11 czerwca 2018 roku w Sali Widowiskowej Akademickiego Centrum Kultury AWL we Wrocławiu odbył się Przegląd piosenki wojskowej i patriotycznej „Nie tylko od święta”. Organizatorem przeglądu był Oddział Instytutu Pamięci Narodowej we Wrocławiu oraz Akademia Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki. Celem przedsięwzięcia, które odbywać się będzie w formie przeglądu muzycznego, było przypomnienie ważnych dla historii Polski wydarzeń, postaci oraz utworów z nimi związanych w oparciu o piosenki i pieśni o tematyce wojskowej. Projekt zakłada edukację historyczną poprzez sztukę, krzewienie postaw patriotycznych a także rozbudzanie zainteresowania wiedzą o wojskowości poprzez edukację pozaformalną. Wydarzenie wpisało się w obchody 100-rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości oraz ogólnopolski projekt edukacyjny IPN #MojaNiepodległa.

Gościem specjalnym przeglądu była Marta Kosakowska „Marika”, która wykonała swoje dwie znane piosenki: ”Miś Wojtek” i „Modlitwę dziewczyńską”.

Przegląd skierowany był do młodzieży w wieku od 10 do 25 lat, działających przede wszystkim w środowiskach harcerskich.

Jury przeglądu:
MARTA KOSAKOWSKA „MARIKA” –polska wokalistka, autorka tekstów, dziennikarka radiowa
DR KATARZYNA PAWLAK-WEISS – zastępca dyrektora Oddziału IPN we Wrocławiu
KATARZYNA STOPA - pracownik AWL, psycholog

W kategorii soliści:
1 miejsce zajęła Iga Surkont
2 miejsce zajęła Aleksandra Kopij
3 miejsce zajęła Elżbieta Kaczkowska

W kategorii zespół:
1 miejsce zdobyła 23. Prusicka Gromada Zuchowa „Ogniste Chochliki” i 579. Drużyna Harcerska " Łatwopalni" z Prusic (ZHP)
2 miejsce zdobył Wrocławski Szczep Harcerzy i Harcerek „Leśni” oraz 10. Ślężańska Drużyna Harcerek "Szlak" (ZHR)
3 miejsce zdobyli uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. Noblistów Polskich w Brzeziej Łące.

Gratulujemy zwycięzcom i wszystkim uczestnikom przeglądu!

Uczestnicy przeglądu otrzymali odznakę pamiątkową „Honorowy Krzyż Harcerski 1909-1921”.

Związek Harcerstwa Polskiego ze swej strony pamiętał o tych wszystkich, którzy przyczynili się do odzyskania niepodległości. W 1938 roku, w 20 rocznicę odzyskania niepodległości. Naczelnictwo ZHP zatwierdziło wzór oraz regulamin Krzyża Harcerzy z czasów walk o niepodległość. Krzyż ten był odznaką jednostopniową i miał formę krzyża harcerskiego pokrytego czarną emalią o złotych brzegach. W środku krzyża mieściła się złota lilijka na czerwonym tle, okolona napisem Honor i Ojczyzna  na złotym otoku. Na poprzecznych ramionach znajdował się napis Czuwaj w kolorze złotym. Krzyż noszony był na lewej piersi. Mogli go nosić wojskowi oraz mundurowi funkcjonariusze państwowi, o ile zezwalały im na to odnośne przepisy. Honorowy Krzyż Harcerski z czasów walk o niepodległość mógł być nadawany osobom (obojga płci), a także instytucjom i organizacjom, które położyły zasługi dla b. skautingu, harcerstwa i b. junactwa w latach 1909-1921.

Prawo do otrzymania Krzyża przysługiwało w szczególności:

  • harcerzom poległym na Polu Chwały w obronie Ojczyzny,
  • inicjatorom, twórcom i organizatorom ruchu skautowego w Polsce,
  • tym, którzy w latach 1909 - 1921 byli czynnymi członkami skautingu, harcerstwa lub b. junactwa w przeciągu co najmniej jednego roku,
  • tym, którzy za swoją działalność niepodległościową zostali odznaczeni Krzyżem lub Medalem Niepodległości,
  • tym, którzy wybitnie przyczynili się do rozszerzenia ruchu skautowego (harcerskiego, junackiego) w Polsce.

Honorowy Krzyż harcerzy z czasów walk o niepodległość nadawany był przez Komisję Główną Harcerzy z Czasów Walk o Niepodległość, na wniosek Kół Okręgowych. Do Krzyża dołączany był dyplom stwierdzający prawo do jego posiadania.

Przegląd piosenki wojskowej i patriotycznej „Nie tylko od święta” poprowadził dziennikarz Maciej Rajfur. Patronat nad wydarzeniem objął Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak, Dolnośląski Kurator Oświaty Roman Kowalczyk, Stowarzyszenie Odra-Niemen,  Stowarzyszenie Afirmacja Rozwoju. Patronem medialnym przeglądu było Radio Wrocław, Gość Niedzielny oraz Gazeta Polska. Staropolanka przekazała wodę Staropolanka 2000 z edycji limitowanej „Niepodległa”.

Media:

https://wroclaw.gosc.pl/doc/4806511.Melodie-ktore-przekazuja-historie

http://www.radiowroclaw.pl/articles/view/78369/Wojskowe-i-patriotyczne-spiewanie-we-Wroclawiu

http://www.radiorodzina.pl/19105,przeglad-piosenki-wojskowej-i-patriotycznej-nie-tylko-od-swieta/

https://wroclaw.gosc.pl/doc/4790252.Koncert-Nie-tylko-od-swieta

https://gpcodziennie.pl/91308-piesnpierwszykrokdoprzygodyzhistoria.html

http://wroclaw.tvp.pl/37603319/11062018-2100 ( od 18 min 20 s)