Wydarzenia plenerowe

Wyprawa ZHR i IPN „Do źródeł Niepodległości – śladami Marszałka Józefa Piłsudskiego”

Wyprawa ZHR i IPN pod hasłem „Do źródeł Niepodległości – śladami Marszałka Józefa Piłsudskiego” rozpoczęta. W piątek 6 lipca 2018 r. o godz. 19.00 w Domu Polskim w Nowych Święcianach na Wileńszczyźnie, przy udziale miejscowych Polaków z Anną Łastowską – prezes oddzialu święciańskiego Związku Polaków na Litwie i Wacławem Wiłkojciem – wicedyrektorem Domu Polskiego w Nowych Święcianach, harcerek i harcerzy ze Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej Szczep 1 Pionkowskich Drużyn Harcerskich i Zuchowych „Czarna Jedynka” (Okręg Staropolski) z Pionek oraz grupy uczniów i nauczycieli ze szkoły dla dzieci głuchych i niedosłyszących z Lublina, odbyło się otwarcie wystawy IPN „Ojcowie Niepodległości”. Jest ona poświęcona przywódcom narodu polskiego, którzy w 1918 r. doprowadzili do odbudowania niepodległego państwa polskiego. Prelekcję wprowadzającą w problematykę wystawy wygłosił prof. dr hab. Marek Wierzbicki (IPN Delegatura w Radomiu). Spotkanie uświetniło przekazanie materiałów edukacyjnych IPN przedstawicielom polskiej społeczności na Wileńszczyźnie. Zostaną one wykorzystane do działań edukacyjnych prowadzonych w czasie wyprawy. Na zakończenie spotkania Katarzyna Ratajczak-Sowa, pełnomocnik prezesa Instytutu Pamięci Narodowej dr Jarosława Szarka, zapoznała zebranych z planami i działaniami Instytutu Pamięci Narodowej w roku 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości.

Na zaproszenie Prezesa Związku Polaków na Łotwie Ryszarda Stankiewicza udaliśmy się do Dyneburga, położonego na terenie dawnych Inflant Polskich. Tam szukaliśmy śladów polskości. Uczestniczyliśmy we Mszy św. w kościele pw. św. Ludwika w Krasławiu, gdzie zwiedziliśmy grobowiec zasłużonej dla Polski rodziny hrabiów Broel-Platerów. Odwiedziliśmy także Dom Polski w Dyneburgu (Daugavpils), gdzie Ryszard Stankiewicz zapoznał nas z historią i współczesnością polskiej mniejszości narodowej na Łotwie. Na zakończenie spotkania przekazaliśmy materiały edukacyjne IPN, przydatne w pracy z dziećmi i młodzieżą. 

We wtorek 10 lipca br. na nasz obóz przyjechały dzieci z Litwy, pochodzące z rodzin polskich, uczestniczące w obozie historycznym prowadzonym przez pracowników Instytutu Pamięci Narodowej. Na uroczyste ognisko inaugurujące to przedsięwzięcie zaprosiliśmy władze samorządowe rejonu Święciany, przedstawicieli Związku Polaków na Litwie i naszych miejscowych przyjaciół. Ognisko dało okazję do przedstawienia idei harcerskiej i programu obozu historycznego, wprowadziło też polskie dzieci w atmosferę obozowego życia. Obóz historyczny rozpoczął się zajęciami pt. „Drogi do Niepodległości”, omówiono symbole historyczne z wykorzystaniem gry IPN „Znaj Znak”,  w programie znalazły się także warsztaty teatralne z życia Józefa Piłsudskiego oraz turniej gier planszowych prowadzony przez pracowników IPN Karolinę Kolbuszewską, Bogusława Becka i Marka Wierzbickiego. Nie zabrakło szkolenia medycznego z wykorzystaniem elementów udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, prowadzonego przez ratowników Harcerskiego Ochotniczego Pogotowia Medycznego.

13 lipca br.  – Polski Dzień w Zułowie

Najważniejszym wydarzeniem naszego obozu była wyprawa do Zułowa, miejsca narodzin Marszałka Józefa Piłsudskiego. Przed wyjazdem do Zułowa w obozie odbyła się gra terenowa pt. „Ucieczka J. Piłsudskiego z więzienia” z wykorzystaniem elementów medycznych, historycznych i szyfrowania. Po południu wzięliśmy udział we Mszy świętej w Podbrodziu w intencji Marszałka. Po dotarciu do Zułowa uroczystości pod Dębem Marszałka rozpoczęły się od otwarcia wystawy IPN pt. „Ojcowie Niepodległości”, poprzedzonego wykładem prof. Marka Wierzbickiego o drogach Polaków do niepodległości w 1918 r. Bezpośrednio po nim odbyło się uroczyste harcerskie ognisko z pokazem scen z życia Józefa Piłsudskiego oraz koncert zespołu regionalnego „Marzenie”, który wykonał wiązankę pieśni patriotycznych. Spotkanie uświetnili dostojni goście, m. in. konsul Marcin Zieniewicz z Ambasady RP w Wilnie, starosta Podbrodzia Edward Worszyński, przewodnicząca rejonowego oddziału Związku Polaków na Litwie na rejon Święciany, Anna Łastowska oraz Polacy mieszkający na Litwie. Wzruszające było spotkanie z Polakami, dzięki którym na Wileńszczyźnie przetrwała pamięć i tradycja polskości tej ziemi. Na koniec odbył się poczęstunek wojskową grochówką z harcerskiego kotła.

17 lipca 2018 swój udział w wyprawie zakończyła grupa polskich dzieci z Litwy. Dzień wcześniej, podczas ostatnich warsztatów historycznych z wykorzystaniem niepodległościowych gier edukacyjnych opracowanych przez OBEN w Łodzi udowodnili, że w poprzednie dni nie próżnowali i bardzo dużo wiedzy o odzyskiwaniu przez Polskę niepodległości w 1918 roku zostało w ich głowach. Dlatego też popołudnie 17 lipca, kiedy w obecności rodziców nastąpiło podsumowanie obozu, obfitowało w pochwały, ciepłe słowa i oczywiście nagrody w postaci gier i publikacji IPN, dzięki którym będą mogli kontynuować swoją podróż przez polską historię.

Prof. Marek Wierzbicki, Karolina Kolbuszewska

 • Spotkanie w Domu Polskim w Nowych Święcianach na Wileńszczyźnie – 6 lipca 2018
  Spotkanie w Domu Polskim w Nowych Święcianach na Wileńszczyźnie – 6 lipca 2018
 • Spotkanie w Domu Polskim w Nowych Święcianach na Wileńszczyźnie – 6 lipca 2018
  Spotkanie w Domu Polskim w Nowych Święcianach na Wileńszczyźnie – 6 lipca 2018
 • Spotkanie w Domu Polskim w Nowych Święcianach na Wileńszczyźnie – 6 lipca 2018
  Spotkanie w Domu Polskim w Nowych Święcianach na Wileńszczyźnie – 6 lipca 2018
 • Spotkanie w Domu Polskim w Nowych Święcianach na Wileńszczyźnie – 6 lipca 2018
  Spotkanie w Domu Polskim w Nowych Święcianach na Wileńszczyźnie – 6 lipca 2018
 • Spotkanie w Domu Polskim w Nowych Święcianach na Wileńszczyźnie – 6 lipca 2018
  Spotkanie w Domu Polskim w Nowych Święcianach na Wileńszczyźnie – 6 lipca 2018
 • Spotkanie w Domu Polskim w Nowych Święcianach na Wileńszczyźnie – 6 lipca 2018
  Spotkanie w Domu Polskim w Nowych Święcianach na Wileńszczyźnie – 6 lipca 2018
 • Wizyta w Dyneburgu
  Wizyta w Dyneburgu
 • Wizyta w Dyneburgu
  Wizyta w Dyneburgu
 • Grobowiec zasłużonej dla Polski rodziny hrabiów Broel-Platerów
  Grobowiec zasłużonej dla Polski rodziny hrabiów Broel-Platerów
 • Przekazanie materiałów edukacyjnych Instytutu Pamięci Narodowej
  Przekazanie materiałów edukacyjnych Instytutu Pamięci Narodowej
 • Przekazanie materiałów edukacyjnych Instytutu Pamięci Narodowej
  Przekazanie materiałów edukacyjnych Instytutu Pamięci Narodowej
 • Polski Dzień w Zułowie – 13 lipca 2018
  Polski Dzień w Zułowie – 13 lipca 2018
 • Polski Dzień w Zułowie – 13 lipca 2018
  Polski Dzień w Zułowie – 13 lipca 2018
 • Polski Dzień w Zułowie – 13 lipca 2018
  Polski Dzień w Zułowie – 13 lipca 2018
 • Polski Dzień w Zułowie – 13 lipca 2018
  Polski Dzień w Zułowie – 13 lipca 2018
 • Polski Dzień w Zułowie – 13 lipca 2018
  Polski Dzień w Zułowie – 13 lipca 2018
 • Polski Dzień w Zułowie – 13 lipca 2018
  Polski Dzień w Zułowie – 13 lipca 2018
 • Polski Dzień w Zułowie – 13 lipca 2018
  Polski Dzień w Zułowie – 13 lipca 2018
 • Polski Dzień w Zułowie – 13 lipca 2018
  Polski Dzień w Zułowie – 13 lipca 2018
 • Polski Dzień w Zułowie – 13 lipca 2018
  Polski Dzień w Zułowie – 13 lipca 2018
 • Polski Dzień w Zułowie – 13 lipca 2018
  Polski Dzień w Zułowie – 13 lipca 2018
 • Polski Dzień w Zułowie – 13 lipca 2018
  Polski Dzień w Zułowie – 13 lipca 2018
 • Polski Dzień w Zułowie – 13 lipca 2018
  Polski Dzień w Zułowie – 13 lipca 2018
 • Polski Dzień w Zułowie – 13 lipca 2018
  Polski Dzień w Zułowie – 13 lipca 2018
 • Polski Dzień w Zułowie – 13 lipca 2018
  Polski Dzień w Zułowie – 13 lipca 2018
 • Polski Dzień w Zułowie – 13 lipca 2018
  Polski Dzień w Zułowie – 13 lipca 2018
 • Polski Dzień w Zułowie – 13 lipca 2018
  Polski Dzień w Zułowie – 13 lipca 2018
 • Polski Dzień w Zułowie – 13 lipca 2018
  Polski Dzień w Zułowie – 13 lipca 2018
 • Polski Dzień w Zułowie – 13 lipca 2018
  Polski Dzień w Zułowie – 13 lipca 2018
 • Warsztaty historyczne i podsumowanie obozu
  Warsztaty historyczne i podsumowanie obozu
 • Warsztaty historyczne i podsumowanie obozu
  Warsztaty historyczne i podsumowanie obozu
 • Warsztaty historyczne i podsumowanie obozu
  Warsztaty historyczne i podsumowanie obozu
 • Warsztaty historyczne i podsumowanie obozu
  Warsztaty historyczne i podsumowanie obozu
 • Warsztaty historyczne i podsumowanie obozu
  Warsztaty historyczne i podsumowanie obozu
 • Warsztaty historyczne i podsumowanie obozu
  Warsztaty historyczne i podsumowanie obozu
 • Warsztaty historyczne i podsumowanie obozu
  Warsztaty historyczne i podsumowanie obozu
 • Warsztaty historyczne i podsumowanie obozu
  Warsztaty historyczne i podsumowanie obozu
 • Warsztaty historyczne i podsumowanie obozu
  Warsztaty historyczne i podsumowanie obozu