Wydarzenia plenerowe

XVIII Międzynarodowy Marsz Pamięci Zesłańców Sybiru „Przez Sybir do Niepodległej” – Białystok, 6–7 września 2018

Tysiące białostoczan przeszło ulicami stolicy Podlasia w XVIII Międzynarodowym Marszu Pamięci Zesłańców Sybiru, pod hasłem „Przez Sybir do Niepodległej”. Jak co roku, uczestnicy przemaszerowali od Pomnika Katyńskiego w Parku Zwierzynieckim pod Grób Nieznanego Sybiraka przy kościele św. Ducha. Na uroczystość przybyli min.: przedstawiciel Prezedenta RP minister Andrzej Dera, sekretarz stanu, Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów do spraw Dialogu Międzynarodowego Anna Anders, wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski, przedstawiciele władz samorządowych i kościelnych, sybiracy i ich rodziny,  przedstawiciele polskiego parlamentu, delegacje z innych miast i krajów, służby mundurowe, młodzież, uczniowie. Instytutu Pamięci Narodowej reprezentował dr hab. Piotr Kardela – dyrektor białostockiego oddziału IPN.

Przesłaniem listu skierowanego przez prezesa IPN dr Jarosława Szarka do uczestników Marszu było podkreślenie znaczenia tworzonej przez środowiska sybirackie „koalicji pamięci”, której ideą jest dbałość o upamiętnienie tragedii Polaków poległych oraz pomordowanych na Wschodzie. Formą upamiętniania tych wydarzeń jest organizowany corocznie Marsz Pamięci Zesłańców Sybiru.

Na przegląd filmów zorganizowany przez białostocki oddział Instytutu Pamięci Narodowej w ramach XVIII Międzynarodowego Marszu Pamięci Zesłańców Sybiru w dniu 6 września br. w sali św. Jana Pawła II, w podziemiach kościoła Ducha Świętego, przybyło blisko pięćdziesięciu Sybiraków z Warszawy. Ponadto swoją obecnością pokaz filmowy zaszczyciła Krystyna Zawadzka – prezes Stowarzyszenia „Rodzina Katyńska” oraz Danuta Roszkiewicz – Sybiraczka, wywieziona z kraju w 1941 r. Na spotkanie, prowadzone przez Magdalenę Dzienis-Todorczuk z białostockiego oddziału IPN, dotarła liczna grupa młodzieży z kolonii letnich oraz uczniowie białostockich szkół podstawowych nr 32, 19 i 4 imienia Sybiraków. Podczas przeglądu wyświetlone zostały filmy „Nie pamiętam” i „Przeżyć Sybir”.

Uroczystościom towarzyszyła przygotowana przez IPN wystawa plenerowa „Zesłańcy – Sybiracy – Deportowani” na terenie kościoła pw. Ducha Świętego w Białymstoku, ul. Sybiraków 2. 

 • Kwiaty pod pomnikiem Nieznanego Sybiraka reprezentując IPN złożyli: dyrektor białostockiego oddziału dr hab. Piotr Kardela, naczelnik OBEN dr Paweł Warot oraz naczelnik OBUWiM dr Jarosław Schabieński
  Kwiaty pod pomnikiem Nieznanego Sybiraka reprezentując IPN złożyli: dyrektor białostockiego oddziału dr hab. Piotr Kardela, naczelnik OBEN dr Paweł Warot oraz naczelnik OBUWiM dr Jarosław Schabieński
 • Uczestnicy marszu
  Uczestnicy marszu
 • Pracownicy białostockiego Oddziału IPN uczestniczący w marszu
  Pracownicy białostockiego Oddziału IPN uczestniczący w marszu
 • Uroczystość przy Krzyżu Katyńskim
  Uroczystość przy Krzyżu Katyńskim
 • Uczestnicy marszu
  Uczestnicy marszu
 • Zgromadzeni przed mszą świętą w intencji Sybiraków
  Zgromadzeni przed mszą świętą w intencji Sybiraków
 • Wprowadzenie do przeglądu filmów przygotowali Magdalena Dzienis – Todorczuk oraz dr Paweł Warot – pracownicy Oddziału IPN w Białystoku
  Wprowadzenie do przeglądu filmów przygotowali Magdalena Dzienis – Todorczuk oraz dr Paweł Warot – pracownicy Oddziału IPN w Białystoku
 • Sybiracy oraz uczniowie szkół podstawowych uczestniczący w spotkaniu
  Sybiracy oraz uczniowie szkół podstawowych uczestniczący w spotkaniu
 • Goście przeglądu filmów
  Goście przeglądu filmów
 • Wystawa przygotowana przez IPN: ,,Zesłańcy – Sybiracy – Deportowani”
  Wystawa przygotowana przez IPN: ,,Zesłańcy – Sybiracy – Deportowani”