Wydarzenia plenerowe

Ojcowie Niepodległości spoglądają z siedziby IPN w Rzeszowie

W celu uczczenia wysiłku naszych przodków, którzy przed stu laty wywalczyli niepodległą Ojczyzną Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Rzeszowie podejmuje szereg działań.
Kolejną inicjatywą, która wpisuje się w kalendarz obchodów 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości jest zaprezentowanie w przestrzeni publicznej sylwetek Ojców Niepodległości: Marszałka Józefa Piłsudskiego, Romana Dmowskiego Ignacego Jana Paderewskiego i Wincentego Witosa na ścianach budynku siedziby Oddziału IPN w Rzeszowie.
Taka forma wizualizacji ma na celu uświadomić mieszkańcom zmagania i trud włożony przez liderów walk o wolną Polskę w 1918 roku. W najbliższym czasie budynek IPN wzbogaci się o kolejne banery poświęcone Ojcom Niepodległości. 

W 2019 r. w związku z 100. rocznicę śmierci płk. Leopolda Lisa- Kuli na elewacji IPN pojawił się baner z sylwetką kolejnego bohatera narodowego, związanego z Podkarpaciem. 

Fot. Katarzyna Gajda-Bator (IPN Rzeszów)