Wystawy

Otwarcie wystawy „Polski gen wolności. 150 lat walk o niepodległość (1768–1918)” w Akademii Sztuki Wojennej – 15 maja 2019

– Gdy będzie Wojsko Polskie, to będzie i niepodległe Państwo – powiedział prezes IPN dr Jarosław Szarek na uroczystym otwarciu w Klubie Akademii Sztuki Wojennej wystawy Instytutu Pamięci Narodowej „Polski gen wolności...”. – Pamięć i historia są niezwykłą siłą! – podsumował swój wykład.

15 maja 2019 na terenie Klubu Akademii Sztuki Wojennej (al. gen. Chruściela „Montera” 103 bud. 56) otwarta została wystawa Instytutu Pamięci Narodowej „Polski gen wolności. 150 lat walk o niepodległość (1768–1918)”. Wystawę otworzyli prezes IPN dr Jarosław Szarek oraz rektor – komendant Akademii Sztuki Wojennej gen. bryg. inż. Ryszard Parafianowicz.

Na wstępie gen. Ryszard Parafianowicz przywitał kadrę Akademii Sztuki Wojennej oraz studentów. – Jest mi niezmiernie miło, że ta ciekawa wystawa, przygotowana przez Oddział IPN w Szczecinie, trafiła do Akademii Sztuki Wojennej […] Przekaz ekspozycji jest dla nas Polaków bardzo wymowny, zwłaszcza w okresie, kiedy wciąż wspominamy i świętujemy jubileusz 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości – powiedział.

Uroczystość uświetnił wykład prezesa IPN dr. Jarosława Szarka, który odniósł się do najważniejszych momentów walk o wolność i państwo polskie w dziejach naszego kraju. Przywoływał sylwetki osób, które dążyły do odzyskania niepodległości, płacąc przy tym najwyższą cenę. Próbował także odpowiedzieć na pytanie – w czym tkwi fenomen genu niepodległości, który posiadają kolejne pokolenia Polaków.

Prezes IPN, nawiązując do bogatej tradycji Akademii, stwierdził, że wojsko polskie jest jednym z fundamentów niepodległości, ale ważną rolę w dążeniach niepodległościowych odegrała także polska kultura oraz ludzie Kościoła, którzy kreowali silne więzi społeczne.

Po wystawie oprowadzał Artur Kolęda z Biura Edukacji Narodowej IPN.

* * *

Treść ekspozycji jest uzupełnieniem do wydarzeń z jesieni 1918 roku, kiedy to rozpoczął się proces budowy odradzającego się państwa polskiego. Sama wystawa „Polski gen wolności. 150 lat walk o Niepodległość” została przygotowana przez szczeciński oddział IPN.

Narracja główna, prezentowana na 22 planszach frontowych (białych), uporządkowana została chronologicznie, z wyszczególnieniem kluczowych wydarzeń historycznych i zjawisk kulturowych. Prezentuje najważniejsze momenty walk o wolność i polską państwowość począwszy od konfederacji barskiej, poprzez insurekcje, powstania i rewolucje, na I wojnie światowej kończąc.

Dopełnienie narracji stanowi oś czasu, która swoim kształtem nawiązuje do łańcucha DNA i zawiera najważniejsze daty tej wielowątkowej, wielopokoleniowej historii.

Wystawa była prezentowana na terenie Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie, w okolicach pomnika Fryderyka Chopina, na dziedzińcu Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz w Klubie Garnizonu Warszawa.