Dokumenty

Serwis Informacyjny Ambasady RP przy Watykanie za lata 1958-1960 dot. m.in. obchodów 11 Listopada w Rzymie, IPN BU 2380/5, IPN BU 2380/6, IPN BU 2380/7.

Kopie materiałów z Instytutu Józefa Piłsudskiego w Ameryce, pozyskane przez IPN w ramach współpracy w instytucjami polonijnymi (sygn. 701/012/005, sygn. 701/012/006, sygn. 701/012/007).

Serwis Informacyjny Ambasady RP przy Watykanie z dn. 12 XI 1958 r., IPN BU 2380/5, s. 81-82.

 

Serwis Informacyjny Ambasady RP przy Watykanie z dn. 17 XI 1958 r., IPN BU 2380/5, s. 83-85.

 

Serwis Informacyjny Ambasady RP przy Watykanie z dn. 18 XI 1959 r.​, IPN BU 2380/6, s. 54-55.

 

Serwis Informacyjny Ambasady RP przy Watykanie z dn. 12 XI 1960 r.​, IPN BU 2380/7, s. 70-71.