Dokumenty

Dokumenty dot. obchodów 11 Listopada przez Polonię amerykańską w l. 1961-1964, IPN BU 3381/31.

Kopie materiałów z Instytutu Józefa Piłsudskiego w Ameryce, pozyskane przez IPN w ramach współpracy w instytucjami polonijnymi (sygn. IJPA 701/13/31).

Artykuł: „Polski »11-TY Listopada«”, zamieszczony w czasopiśmie „Nowiny Polskie” z dn. 2 XI 1961 r., IPN BU 3381/31, s. 1.

 

Apel i zaproszenie na jubileusz 50-lecia odrodzenia Wojska Polskiego i 46. rocznicy Święta Niepodległości w dn. 15 XI 1964 r. w Chicago, IPN BU 3381/ 31, s. 26.