Dokumenty

Dokumenty dot. obchodów 11 Listopada w l. 1966-1967 przez Polonię amerykańską, IPN BU 3381/31, IPN BU 3381/35.

Kopie materiałów z Instytutu Józefa Piłsudskiego w Ameryce, pozyskane przez IPN w ramach współpracy w instytucjami polonijnymi (sygn. IJPA 701/13/31).

Pismo Edwarda Rożańskiego, prezesa Oddziału Polskiego Komitetu Imigracyjnego w Chicago z dn. 30 VIII 1966 r. do ppłk. Kazimierza Szternala, przewodniczącego Komitetu Święta Niepodległości w Chicago z podziękowaniem za zaproszenie na akademię z okazji 48. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, IPN BU 3381/31, s. 9.

 
 
Pismo Edwarda J. Derwinskiego, członka Izby Reprezentantów Kongresu USA z dn. 12 X 1966 r. do ministra Juliusza Szygowskiego z podziękowaniem za zaproszenie na obchody Święta Niepodległości w dn. 13 XI 1966 r. w Chicago, IPN BU 3381/31, s. 10.
 
 
 
Wycinek z artykułem prasowym dot. obchodów Święta Niepodległości Polski w dn. 13 XI 1966 r. w Chicago, IPN BU 3381/31, s. 16.
 
 
 
Wycinek prasowy z orędziem Prezydenta RP na uchodźstwie, Augusta Zaleskiego na Święto Niepodległości w dn. 11 XI 1966 r., IPN BU 3381/31, s. 17.
 
 
Apel do Polonii amerykańskiej w związku z uczczeniem 48. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości wraz z programem obchodów w dn. 13 XI 1966 r. w Chicago, organizowanych przez Komitet Honorowy pod patronatem Prezydenta RP, Augusta Zaleskiego, reprezentowanym na terenie USA przez ministra Juliusza Szygowskiego, IPN BU 3381/31, s. 21-22.
 
 

Apel Kazimierza Szternala, przewodniczącego Komitetu Wykonawczego obchodów Święta Niepodległości Polski w 1967 r. w Chicago o udział Polonii w organizowanych uroczystościach w dn. 12 XI 1967 r. wraz z programem obchodów, IPN BU 3381/35, s. 8.

Pliki do pobrania