Dokumenty

Dokumenty dot. obchodów 11 Listopada 1965 r. przez Polonię amerykańską, IPN BU 3381/27.

Kopie materiałów z Instytutu Józefa Piłsudskiego w Ameryce, pozyskane przez IPN w ramach współpracy w instytucjami polonijnymi (sygn. IJPA 701/13/27).

Orędzie Prezydenta Rzeczypospolitej, Augusta Zaleskiego, na dzień Święta Niepodległości, Londyn, 4 XI 1965 r., IPN BU 3381/27, s. 7.

 

Odezwa Komitetu Wykonawczego Obchodu Połączonych Organizacji Legalistycznych dot. obchodów 47. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, IPN BU 3381/27, s. 9-10.

 

Tekst kazania ks. Franciszka Domańskiego T.J. wygłoszonego w niedzielę 14 XI 1965 r. w kaplicy szpitalnej Sióstr Nazaretanek w Chicago z okazji Święta Niepodległości Polski, IPN BU 3381/27, s. 12-16.

 

Program obchodów Święta Niepodległości w dn. 14 XI 1965 r. w Chicago z udziałem Prezydenta RP Augusta Zaleskiego, IPN BU 3381/27, s. 17-20.

 

Program obchodów Święta Niepodległości w dn. 14 XI 1965 r. w Chicago z udziałem Prezydenta RP Augusta Zaleskiego, IPN BU 3381/27, s. 21-23.