Dokumenty

Notatka z dn. 15 III 1968 r. dot. projektu umieszczenia tablic pamiątkowych w kościołach w celu uczczenia 50. rocznicy odzyskania niepodległości, IPN BU 0204/10 t. 1, s. 377-378.

Wymienione osoby: kard. S. Wyszyński, gen. Janota-Spiechowicz, płk Kazimierz Pluta-Czachowski, Edward Rydz-Śmigły, Władysław Sikorski, Stefan Starzyński, Ratajski, Rodecki, Józef Piłsudski. Wymienione miejscowości: Warszawa, Częstochowa.