Dokumenty

Pismo z-cy komendanta powiatowego MO ds. Służby Bezpieczeństwa w Kolnie do naczelnika Wydziału II Departamentu III MSW z dn. 18 XI 1970 r. dot. listu przesłanego przez płk. Kazimierza Plutę-Czachowskiego w związku z obchodami Święta 11 Listopada, IPN BU 0204/10 t.3, s. 137-138.

Wymienione osoby: płk Kazimierz Pluta-Czachowski, ks. Stanisław Kossakowski, płk Władysław Liniarski, Władysław Żarski-Zajdler, płk Henryk Bagiński, ppłk Lucjan Stanek; Wymienione miejscowości: Kolno, Warszawa, Poryte Włościańskie, Częstochowa.