Dokumenty

Informacje Departamentu III MSW dot. obchodów 11 XI 1978 r.

DOKUMENTY DOSTĘPNE RÓWNIEŻ W ZAŁĄCZONYCH PLIKACH .PDF

Informacja Departamentu III MSW z dn. 26 X 1978 r. dot. inicjatyw środowisk antysocjalistycznych związanych z 60. rocznicą odzyskania niepodległości; wymienione osoby: Leszek Moczulski, Władysław Bartoszewski; wymienione miejscowości: Warszawa, Łódź, Kraków, Gdańsk, IPN BU 0296/198 t. 4, s. 48-49.

 

Informacja Departamentu III MSW z dn. 10 X 1978 r. dot. przygotowania przez wrogie elementy prowokacji politycznej w związku z 60. rocznicą odzyskania niepodległości; wymienione osoby: A. Czuma, L. Moczulski, J. Kuroń, kard. S. Wyszyński, K. Głogowski, K. Pluta-Czachowski, A. Michnik, P. Naimski, A. Macierewicz, S. Staszewski; wymienione miejscowości: Warszawa, Łódź, Kraków, Gdańsk, Przemyśl, Lublin, Szczecin, IPN BU 0296/198 t. 4, s. 72-75.

 

Wykaz sygnatariuszy „Odezwy do narodu polskiego” z dn. 11 XI 1978 r. z załączonym tekstem odezwy (wymienione osoby: Mieczysław Boruta-Spiechowicz, Henryk Bezeg, Władysław Liniarski vel Slomkiewicz, Antoni Pajdak, Kaz[i]mierz Pluta-Czachowski, Michał Stempkowski, Roman Kościuczek, Kazimierz Świtoń, Andrzej Czuma, Benedykt Czuma, Marian Gołębiewski, Józef Jankowski, Kazimierz Janusz, Stefan Kaczorowski, Janusz Krzyżewski, Emil Morgiewicz, Tomasz Mróz, Marek Myszkiewicz-Niesiołowski, Andrzej Nastula, Bogdan Papiernik, Marian Piłka, Zbigniew Sieminski/Siemiński, Leszek Skonka, Edward Staniewski, Restytut Staniewicz, Bogumił Studziński, Leszek Witkowski, Andrzej Woźnicki, Tadeusz Zachara, Wojciech Ziembiński), IPN BU 0365/61 t. 6, s. 34-41.

 

Informacja Departamentu III MSW z dn. 12 XI 1978 r. dot. prowokacyjnych wystąpień elementów antysocjalistycznych w związku z obchodami 60. rocznicy odzyskania niepodległości; wymienione osoby: A. Czuma, L. Moczulski, W. Ziembiński, bp Miziołek, bp Dąbrowski, gen. Boruta-Spiechowicz, Jan Paweł II, Janusz Jarosz, Pyjas, A. Wojciechowski, bp Groblicki; wymienione miejscowości: Warszawa, Kraków, Poznań, Gdańsk, Łódź, IPN BU 0296/198 t. 4, s. 87-93.