Dokumenty

Publikacja Komitetu Samoobrony Społecznej „KOR” z dn. 10 XI 1978 r. w zwiazku z 60. rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości, IPN BU 1042/10, s. 327-332.