Dokumenty

Biuletyn informacyjny nr 44 (148) z dn. 12 XI 1942 r. dot. obchodów Święta Niepodległości, IPN BU 2344/129

Zbiór elektronicznych kopii materiałów obejmujących lata 1909-1966 pozyskanych ze Studium Polski Podziemnej w Londynie (Polish Underground Movement. Study Trust London).

CAŁY DOKUMENT DOSTĘPNY W ZAŁĄCZONYM PLIKU .PDF