Dokumenty

Sprawozdanie Konsulatu Generalnego RP w Kurytybie dot. obchodów święta niepodległości w 1943 r. wraz załącznikami; 16 XI 1943 r.; IPN BU 3310/462 s. 12-17

Kopie cyfrowe pozyskane do zasobu IPN z Polskiego Instytutu Naukowego w Ameryce z siedzibą w Nowym Jorku.

Pismo Konsulatu Generalnego RP w Kurytybie dot. obchodów święta niepodległości w 1943 r., 16 XI 1943 r.

Program Akademii urządzonej w gmachu Konsulatu Generalnego R.P. w Kurytybie w dniu 11 XI 1943 r.

Wycinki prasowe w j. hiszpańskim dot. 25 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości