Dokumenty

Dokumenty z OAIPN w Białymstoku dot. obchodów Święta Niepodległości na terenie Białegostoku i Bielska Podlaskiego w 1944 r., IPN Bi 047/259.

Sprawozdanie Komendy Milicji Obywatelskiej Woj. Białostockiego dot. akademii w III Komisariacie MO w Białymstoku w dn. 11 XI 1944 r. , IPN Bi 047/259, s. 3.

 

Sprawozdanie Komendy Milicji Obywatelskiej Woj. Białostockiego dot. obchodów Święta Niepodległości w II Komisariacie MO w Białymstoku [w dn. 11 XI 1944 r.], IPN Bi 047/259, s. 4-6.

 

Sprawozdanie Komendy Powiatowej MO w Bielsku Podlaskim z przebiegu uroczystości Święta Niepodległości w dn. 11 XI 1944 r. w m. Bielsk Podlaski, IPN Bi 047/259, s. 7.