Dokumenty

Sprawozdanie Wojewódzkiej Komendy Milicji Obywatelskiej Okręgu Kielecko-Radomskiego z dn. 12 XI 1944 r. z obchodu uroczystości 26-lecia Niepodległości Polski, IPN BU 1550/4476, s. 1.

Dokument w powiększeniu w załączonym pliku .pdf