Dokumenty

Kopia komunistycznej odezwy z 1940 r. postulująca m.in. wprowadzenie obchodów święta niepodległości 7 listopada w miejsce 11 listopada

Dokument ze Zbioru elektronicznych kopii materiałów obejmujących lata 1909-1966 pozyskanych ze Studium Polski Podziemnej w Londynie (Polish Underground Movement. Study Trust London); IPN BU 2344/7 t. 188