Dokumenty

Komunikat specjalny Sekretarza KP(b) Białoruskiej SRR towarzysza Ponomarienko z dn. 14 XI 1939 r. dot. obchodów 21. rocznicy odzyskania niepodległości; IPN BU 185/341.

Tekst komunikatu specjalnego i jego tłumaczenie na j. polski w zał. dokumentach pdf.

Komunikat w j. rosyjskim (IPN BU 185/341)

 

Tłumaczenie komunikatu na j. polski