Grafika

Afisz z obwieszczeniem nadburmistrza w Lublinie, [Fritza] Saurmanna z dn. 9 XI 1939 r. o przewidzianych karach wobec Polaków świętujących 11 Listopada, IPN GK 162/II/1799.

  • Afisz
    Afisz